Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Въведени са нови изисквания за папагалите Жако

Въведени са нови изисквания за папагалите Жако

Юридическите и физическите лица, които се занимават с търговия или размножаване на африканските папагали Жако  (Psittacus erithacus), вече не могат да извършват търговски дейност без Сертификат по  Регламент 338/97, издаден...

Повече

Десет птици от вида червен ангъч бяха освободени в природата

Десет птици от вида червен ангъч бяха освободени в природата

Десет млади птици от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea), размножени изкуствено, са пуснати в язовира на с. Нова Попина, община Ситово, в присъствието на експерти по биологично разнообразие в...

Повече

ЮНЕСКО одобри „Сребърна“ за биосферен резерват

ЮНЕСКО одобри „Сребърна“ за биосферен резерват

ЮНЕСКО одобри обявяването на „Сребърна“, „Червената стена“,„Централен Балкан“ и „Узунбуджак“ за  биосферни резервати.  Това стана на 29-ата сесия на  Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в...

Повече

Гнездовият период в резервата „Сребърна“ приключи

 Гнездовият период в резервата „Сребърна“ приключи

Гнездовият период в колониите на защитените видове птици в резервата „Сребърна“ приключи. На поколение се радват къдроглавите пеликани, немите лебеди, блестящите ибиси, чаплите, лопатарките, малките корморани и сивите гъски.     Около...

Повече

Установена е кражба на оборудване за видеонаблюдение в резервата

 Установена е кражба на оборудване за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

Откраднати са елементи от изградената система за видеонаблюдение на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Това установи охраната на защитената територия при ежедневните обходи. Откраднати са три камери и соларен панел....

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия