Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна”

 Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна”  премина успешно

 Гнездовият период на къдроглавия пеликан в Поддържан резерват „Сребърна” премина в спокойна обстановка, без отчетени неблагоприятни фактори, които да го компроментират. В началото на 2014 г., през февруари около 80 двойки...

Повече

Експертите на РИОСВ-Русе установиха замърсяване в ЗМ „Вековна дъбова

Експертите на РИОСВ-Русе установиха замърсяване в  ЗМ „Вековна дъбова гора” – с. Гороцвет

Експерти на РИОСВ-Русе установиха при проверка на 19.09.2014 г. замърсени терени  с битови и торови отпадъци на територията на Защитена местност „Вековна дъбова гора”, попадаща в землището на с. Гороцвет,...

Повече

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност  в ПР „Сребърна”

  На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото...

Повече

Много висока плътност на защитения вид българска гърлица е установена

Много висока плътност на защитения вид българска гърлица е установена в находището край с. Караманово

 При проверка на терен в защитена местност (ЗМ) „Находище на българска гърлица – село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev) е установена много висока плътност на защитеното растение. Експертите на РИОСВ –...

Повече

Установени са несъгласувани вентилационни съоръжения в завода „Монтюпе”

При извънредна проверка в началото на септември, експерти на РИОСВ-Русе установиха, че в завода за производство на автомобилни детайли „Монтюпе” ЕООД, на мястото на част от затворените по-рано жалузи, са...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия