Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сребърна очаква зимуващите водолюбиви птици

Сребърна очаква зимуващите водолюбиви птици

В Сребърна започнаха да пристигат водолюбивите птици, които традиционно зимуват в резервата. В момента във водните площи се наблюдават зеленоглави патици, зимно бърне, гмурци и водни кокошки. С понижението на...

Повече

Инж. Любомир Атанасов е временно изпълняващ длъжността директор на РИОСВ-Русе

Съгласно Заповед № РД - 687/28.11.2016 г. на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, считано от 28 ноември 2016 г. инж. Любомир Атанасов е временно изпълняващ длъжността директор...

Повече

Експерти на РИОСВ – Русе провериха днес „Монтюпе“ ЕООД

Експерти на РИОСВ –Русе извършиха контролна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД днес. Целта бе да се установи изпълнението на трета точка от Заповедта за налагане на принудителна административна...

Повече

Инж. Лилия Атанасова не оглавява РИОСВ-Русе

Считано от 25 ноември 2016 г. инж. Лилия Атанасова не е директор на РИОСВ-Русе. Оставката е депозирана на 24 октомври 2016 г. След изтичане на законовоустановения срок за предизвестие,  трудовите правоотношения...

Повече

Върховният административен съд потвърди предварителното изпълнение на принудителна мярка спрямо

Върховният административен съд с определение потвърди предварителното изпълнение на заповедта на Директора на РИОСВ-Русе за пломбиране на 108-те въздушни клапи на покрива на Хале 3 на „Монтюпе“ ЕООД. Принудителната мярка беше...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия