Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния

 РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс  по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ-Русе обяви регионален конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда - 5 юни.  Темата е  „Хората към природата“.  В конкурса могат да се включат ученици от областите...

Повече

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През декември 2000 г. Генералната асамблея на...

Повече

На 15 май отбелязваме Световния ден на климата

На 15 май отбелязваме Световния ден на климата

Световния ден на климата отбелязваме всяка година на 15 май Тогава вниманието е насочено към усилията на човечеството да се справи с настъпилите климатични промени. У нас те се изразяват...

Повече

Обучение за потенциални кандидати по програма LIFE се проведе в

Обучение за потенциални кандидати по програма LIFE се проведе в РИОСВ-Русе

Днес, 27 април в Информационния център на РИОСВ-Русе се проведе обучение на потенциални кандидати за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации....

Повече

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

 На 22 април се отбелязва Денят на Земята

„Повишаване на знанията за околната среда и климата“ е мотото на тазгодишната кампания. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята започна глобална инициатива за повишаване на знанията и ограмотяване...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия