Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Екипът на РИОСВ-Русе се включи в кампанията „Bulgaria Cap Project”

Екипът на РИОСВ-Русе се включи в кампанията „Bulgaria Cap Project”

 Екипът на РИОСВ-Русе се включи в благотворителната кампания „Bulgaria Cap Project” и предаде близо 27 кг капачки в офиса на „Ди Джи Ел Експрес” днес.  Инициативата за събиране на капачки в...

Повече

Експерт на РИОСВ-Русе участва в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Експерт на РИОСВ-Русе участва в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

 На 17 януари 2014 г. (събота) експертът на РИОСВ- Русе по биологично разнообразие Момчил Петров, заедно със Светослав Стоянов от Българското дружество за защита на птиците участва в 39-тото  ежегодно...

Повече

РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден

РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците от областите Русе, Разград и Силистра, да участват в конкурс за изработване комикс на тема „Истории в езерото”. Конкурсът е посветен на Световния ден на...

Повече

Обявени са конкурсните процедури на кампанията „За чиста околна

Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси имат възможност да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” на тема: „Обичам природата -...

Повече

Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена

 Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена местност „Пеликаните” са изпратени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите

 Актуализираният План за управление на ПР „Сребърна” и новият план на ЗМ „Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата) са изпратени в МОСВ за утвърждаване от министъра на околната среда и...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия