Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Днес се отбелязва Европейския ден на мрежата НАТУРА 2000

Днес се отбелязва Европейския ден на мрежата НАТУРА 2000

На 21 май се отбелязва Европейският ден на мрежата от защитени зони  Натура 2000. Кампанията е факт от 2017 г., с подписването на декларация от Европейската комисия, Европейския парламент и...

Повече

Сигналите за неприятни миризми в с. Бръшлен са неоснователни

Сигналите за неприятни миризми и замърсяване на река Дунав от дейността на „Свинекомплекс Бръшлен“ АД са неоснователни. Това показват резултатите от проверките на екоинспекцията  и измервания на качеството на атмосферния...

Повече

„Бъди активен за по-здравословен Дунав!” е мотото на Danube Art

За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс, посветен на река Дунав – Danube Art Master. Конкурсът се организира от...

Повече

Замърсяването на бреговата ивица на р. Дунав е частично ликвидирано

Експертите на РИОСВ – Русе провериха почистването на замърсения участък от бреговата ивица на река Дунав в посока гр. Мартен. Замърсяването беше установено в средата на април при извънредна проверка,...

Повече

Съставени са седем акта на нарушители в резервата „Сребърна”

Съставени са седем акта на нарушители в резервата „Сребърна”

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха седем акта на физически лица за установено административно нарушение на Закона за защитените територии (ЗЗТ)  в поддържан резерват „Сребърна”. Нарушението е констатирано в началото на годината....

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия