Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Резултатите за контролираните замърсители в пункт Източна промишлена зона

Данните от изпитванията за качеството на атмосферния въздух от Мобилната автоматична станция, разпололожена в района на II ра Районна служба за защита и безопасност на населението,  на бул. „България“ №...

Повече

Не са установени летливи органични съединения в атмосферния въздух в

Резултатите от взетите на 17 септември 2015 г. проби атмосферен въздух не показват наличие на летливи органични съединения в пункт „Възраждане”-гр. Русе. Изпитванията на 15 показателя са направени по газхроматографски...

Повече

Проверени са 17 дружества във връзка с множеството сигнали за

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 17 дружества на територията на Източна промишлена зона на град Русе по повод множеството постъпили сигнали за непирятни миризми в средата на септември...

Повече

Експерти на РИОСВ-Русе пломбираха една от инсталациите на „Монтюпе”

Днес 25 септември 2015 г., експерти на РИОСВ-Русе в присъствието на представители на Обалстна администрация – Русе и др. държавни институции   пломбираха една от инсталациите на  завода за производство на...

Повече

РИОСВ-Русе спира една от инсталациите на „Монтюпе” ЕООД

Със заповед  на директора на РИОСВ – Русе от 23 септември  се ограничава дейността на Завод за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части на „Монтюпе” ЕООД, Русе, район Източна...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия