Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

РИОСВ-Русе получи от „Монтюпе” предложение с показатели за собствен мониторинг

В изпълнение на инвестиционна програма, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли 2017 г., дружеството внесе...

Повече

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

На работна среща в община Силистра беше учреден Консултативен съвет (КС) за управление и координация на биосферния парк „Сребърна“. Управляващият орган ще  осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на...

Повече

Кметовете на Бяла и Две могили получиха заповеди за затваряне

Експерти на РИОСВ – Русе връчиха заповеди за преустановяване експлоатацията на депата за битови отпадъци на кметовете на общините  Бяла и Две могили. Кметовете следва да преустановят дейностите по приемане, съхраняване...

Повече

РИОСВ-Русе разполага с ПОС терминално устройство за заплащане на таксите

РИОСВ-Русе разполага с ПОС терминално устройство за заплащане на таксите за услуги

РИОСВ-Русе въведе постерминално устройство за заплащане на дължимите такси за предоставените административни услуги.  Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и...

Повече

РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк

 РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк „Сребърна“

Представители на РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха днес сертификата на биосферен парк „Сребърна“. Това стана по време на заседание на Националния комитет на Програмата  „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО в...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия