Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Подготвени са насоки за реакция при намиране на бедстващи животни

Подготвени са насоки за реакция при намиране на бедстващи животни

 Екип от представители на Спасителния център на „Зелени Балкани” и експерти в направление биологично разнообразие от всички РИОСВ подготвиха  насоки за действие при различни случаи на намерени животни. Те са...

Повече

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Ежегодно на 22 април над един милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на Деня на Земята. Темата на международната кампания през 2014 година е...

Повече

Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон

 Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

 Експерти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от...

Повече

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

 При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените.  В...

Повече

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей  в  с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

 На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия