Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г. Националният конкурс се провежда по инициатива...

Повече

РИОСВ-Русе ще изпълнява проект в резерватa „Сребърна“

 РИОСВ-Русе ще изпълнява проект в резерватa „Сребърна“

Регионалната инспекция по околната среда и водите е бенефициент по  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е на обща стойност  898 823.53 лв., от тях 764 000 лв. са...

Повече

Осигурен е обществен достъп до заявлението за ново Комплексно разрешително

На основание чл.122 а), ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе за...

Повече

Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

Над 300 гости посетиха биосферен парк „Сребърна“ за събитието Srebarna Trail Run на 7 октомври. То беше част от инициативите, посветени на 70-годишнината от обявяването на Сребърна за защитена територия. В...

Повече

Раздаването на стартовите пакети за спортното събитие в Сребърна

 Раздаването на стартовите пакети за спортното събитие в Сребърна ще започне в събота

Стартовите пакети за участниците в спортното събитие Srebarna Trail Run ще се раздават още в събота, 6 октомври, от 14 часа, на паркинга на Природонаучния музей в с. Сребърна. Това...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия