Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Извънредна проверка в „Монтюпе“ ЕООД по сигнали за миризми

Експертите на РИОВ-Русе извършиха днес извънредна контролна проверка на „Монтюпе“ ЕООД по сигнали за неприятни миризми в Русе. Сигналите са постъпили в инспекцията в интервала от 23,00 ч. на 27 юни...

Повече

На 29 юни се отбелязва денят на река Дунав

На 29 юни се отбелязва денят на река Дунав

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Мотото на кампанията през...

Повече

Въведени са нови изисквания за папагалите Жако

Въведени са нови изисквания за папагалите Жако

Юридическите и физическите лица, които се занимават с търговия или размножаване на африканските папагали Жако  (Psittacus erithacus), вече не могат да извършват търговски дейност без Сертификат по  Регламент 338/97, издаден...

Повече

Десет птици от вида червен ангъч бяха освободени в природата

Десет птици от вида червен ангъч бяха освободени в природата

Десет млади птици от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea), размножени изкуствено, са пуснати в язовира на с. Нова Попина, община Ситово, в присъствието на експерти по биологично разнообразие в...

Повече

ЮНЕСКО одобри „Сребърна“ за биосферен резерват

ЮНЕСКО одобри „Сребърна“ за биосферен резерват

ЮНЕСКО одобри обявяването на „Сребърна“, „Червената стена“,„Централен Балкан“ и „Узунбуджак“ за  биосферни резервати.  Това стана на 29-ата сесия на  Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия