Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

„Свят без замърсяване с пластмаси“ – това е темата на  Кампания за Деня на Земята през 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките...

Повече

Замърсена е бреговата ивица на р. Дунав, установи проверка на

Основателен е сигналът, подаден по електронната поща на 17 април, за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав след територията на бившето КТМ, в посока гр. Мартен. Това установиха експерти...

Повече

Предстои информационен ден по Програма LIFE

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата. На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът...

Повече

Не са констатирани нарушения в пещера „Орлова чука“

Не са констатирани нарушения в пещера „Орлова чука“

Експертите на РИОСВ – Русе не са установили нарушения на режимите в заповедта за обявяване на Природна забележителност „Пещера Орлова чука“. Проверката е извършена на място, преди откриване на сезона...

Повече

РИОСВ – Русе разпореди на кметовете да освободят

 РИОСВ – Русе разпореди на кметовете да освободят  всички уловени щъркели

Всички птици от вида бял щъркел, на които беше оказана помощ от местните власти и населението в областите Русе, Разград и Силистра трябва незабавно да бъдат пуснати на свобода. До...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия