Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

За съвместни контролни проверки в резервата „Сребърна“ се договориха РИОСВ

За съвместни контролни проверки в резервата „Сребърна“ се договориха РИОСВ – Русе и МВР

РИОСВ – Русе, представители на МВР и Граничен полицейски участък – Силистра, обсъдиха на среща възможностите за съвместни контролни проверки на територията на резерват „Сребърна“.  Чрез това сътрудничество ще се...

Повече

Проверка на РИОСВ – Русе е установила горене на отпадъци

Проверка на РИОСВ – Русе е установила горене на отпадъци от мебелно производство

Използване на нерегламентирани горива – отпадъци от мебелно производство в Русе  е установено при извънредна проверка тази седмица. Тя е извършена по подаден сигнал от жител на Русе за изгаряне...

Повече

В резервата „Сребърна“ очакват малки пеликанчета през март

В резервата „Сребърна“ очакват малки пеликанчета през март

В колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ броят на птиците достигна до сто. Те са първите заселили наколните платформи и терените около тях в края на януари. Новодошлите пеликани...

Повече

Eксперт от РИОСВ-Русе

       Eксперт от РИОСВ-Русе обмени опит с финландски колеги

Експертът oт РИОСВ-Русе Юлия Йорданова бе на обмяна на опит в Хелзинки (Финландия)  със структурите на Програма LIFE. По време на срещите финландските специалисти са представили опита си в консултирането...

Повече

Извънредно измерване не показва наличие на органични замърсители в Русе

Извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе не показва наличие на органични замърсители. Измерванията са проведени с мобилна станция  на Регионална лаборатория – Пловдив през периода 5-8 февруари,...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия