Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Максимален размер имуществена санкция и принудителна административна мярка ще приложи

Имуществена санкция в размер на 500 000 лв. и принудителна административна мярка ще бъдат приложени спрямо дружеството „Монтюпе“ ЕООД в Русе за констатирани нарушения на условията в комплексното разрешително на оператора....

Повече

Локализиран е източникът на неприятните миризми в Русе

Неприятните миризми в началото на месец септември в гр. Русе са причинени от неорганизиран източник на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Източникът е локализиран след извършени извънредни проверки и допълнителни...

Повече

Експертите на РИОСВ-Русе извършира проверки на три дружества днес

На 10 септември, експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на три промишлени обекта, от дейността на които е възможно отделянето на органични вещества. Проверките са разпоредени от директора на РИОСВ-Русе по...

Повече

Експерти извършват обходи в извънработно време по повод сигнали за

Експертите на РИОСВ-Русе предприемат обходи в извънработно време, във връзка с получени сигнали за неприятни миризми в гр. Русе. Обходите се извършват през нощта от специалисти в направленията „Въздух“ и...

Повече

Директорът на РИОСВ-Русе с приемна за граждани

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова предоставя приемни часове за  бенефициентите на инспекцията и граждани по всякакви въпроси, свързани с дейността на инспекцията. Приемните дни за граждани ще се провеждат...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия