Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Пет предписания са дадени на „Биовет“ АД

Екип на РИОСВ – Русе извърши проверка на условията в Комплексно разрешително №10-Н1/2011  на „Биовет“ АД - клон Разград, съгласно Плана за контролната дейност на инспекцията и получените сигнали от...

Повече

Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Екип на РИОСВ – Русе провери сигнали за неприятни миризми на изгорели пластмаси, гуми и кабели от кварталите „Здравец“ и „Възраждане“ и централната част на Русе. От проверените предприятия в...

Повече

„Монтюпе” внесе програма с мерки за недопускане разпространението на миризми

„Монтюпе” ЕООД внесе в РИОСВ-Русе  програма с краткосрочни мерки, насочени към подобряване на работната среда и неразпространение на миризми извън производствената площадка. Това е първият от поредицата ангажименти, който ръководството на...

Повече

РИОСВ - Русе проверява сигнали за неприятни миризми в Разград

Екип на  РИОСВ – Русе извърши две извънредни проверки  през изминалите дни в Разград по постъпили 9 сигнала от жители на града в периода 2-7 август. Оплакванията на гражданите са...

Повече

Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Екип от експерти на РИОСВ – Русе, Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе и "ВиК" ООД в града провериха сигнали за неприятни миризми, постъпили в ранните часове на 4 август....

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия