Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

На „Монтюпе“ ЕООД е съставен акт за нарушение

Експертите на РИОСВ – Русе съставиха днес акт за установяване на административно нарушение на „Монтюпе“ ЕООД. Нарушението е констатирано на 15 април, при извършени извънредни проверки около производствената площадка на...

Повече

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

„Свят без замърсяване с пластмаси“ – това е темата на  Кампания за Деня на Земята през 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките...

Повече

Замърсена е бреговата ивица на р. Дунав, установи проверка на

Основателен е сигналът, подаден по електронната поща на 17 април, за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав след територията на бившето КТМ, в посока гр. Мартен. Това установиха експерти...

Повече

Предстои информационен ден по Програма LIFE

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата. На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът...

Повече

Не са констатирани нарушения в пещера „Орлова чука“

Не са констатирани нарушения в пещера „Орлова чука“

Експертите на РИОСВ – Русе не са установили нарушения на режимите в заповедта за обявяване на Природна забележителност „Пещера Орлова чука“. Проверката е извършена на място, преди откриване на сезона...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия