Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Обсъден е проектът на актуализирания план за управление на ПР

Обсъден е проектът на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”

 На 11 декември 2014 г. в Природонаучния музей с. Сребърна се проведе обществено осъждане на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”. Участваха представители на Министерство на околната среда и...

Повече

Проведено е обществено обсъждане на Плана за управление на Р

Проведено е обществено обсъждане на Плана за управление на Р „Бели Лом”

 На 8 декември 2014 г. в кметство с. Кривня, община Ветово се проведе обществено обсъждане на проекта на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”. Документът е разработен от „П-Юнайтед”...

Повече

Предстои обществено обсъждане на Плана за управление ПР „Сребърна”

На 11 декември 2014 г., (четвъртък) от 13.00 часа, в сградата на Природонаучен музей в с. Сребърна, община Силистра ще се проведе Общественото обсъждане на Плана за управление ПР „Сребърна”. Заинтересованите...

Повече

Изготвен е проектът на актуализирания План за управление на ПР

Във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ-Русе с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,...

Повече

РИОСВ-Русе е отличена с награда „ГИС в действие

 РИОСВ-Русе е отличена с награда  „ГИС в действие за ефективно управление и опазване на биоразнообразието”

На 19 ноември 2014 г., на тържествена церемония в хотел „Шератон”, гр. София по повод 16- тото издание на Световния ден на Географските информационни системни (ГИС) РИОСВ-Русе е отличена с...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия