Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Лед скова езерото Сребърна

Лед скова езерото Сребърна

Езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 7 см. В централните части на водното огледало има незъмръзнало петно, върху което се наблюдават струпвания на птици – неми лебеди,...

Повече

Превишения на сероводород са регистрирани през ноември в Разград

Превишения на средночасовите и средноденонощните норми за сероводод са регистрирани при плановия мониторинг на атмосферния въздух в Разград през периода от 9 до 21 ноември тази година. Анализът на резултатите от...

Повече

Максимален размер е санкцията наложена на оператора на депото

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов издаде наказателно постановление в максимален размер от  20 000 лева на фирма „Берус“ ООД, оператор на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци-Русе, във...

Повече

Превишения на фини прахови частици са регистрирани през изтеклите дни

Превишения от 1.5 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър са регистрирани в Русе по показател фини прахови частици (10 микрометра) от Автоматична измервателна станция „Възраждане“ през почивните...

Повече

Ясни са резултатите от първите проби въздух в Русе

В РИОСВ-Русе пристигнаха протоколите от първите изпитвания на проби  атмосферен  въздух, взети в средата на месец ноември. От общо 81 анализирани летливи органични съединения (ЛОС) са регистрирани само три вещества...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия