Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

 На 22 април се отбелязва Денят на Земята

„Повишаване на знанията за околната среда и климата“ е мотото на тазгодишната кампания. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята започна глобална инициатива за повишаване на знанията и ограмотяване...

Повече

Предстои обучение за потенциални кандидати по програма LIFE

РИОСВ-Русе кани потенциални кандидати за подготовка на проекти по програма LIFE на 27 април 2017 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Информационния център (гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20). Обучението...

Повече

Еднократни превишения на сероводород са регистрирани в Разград

Две по-високи средночасови превишения на пределно допустимата концентрация на сероводород в атмосферния въздух са регистрирани в Разград през март. Измерванията на качеството на атмосферния въздух (КАВ), осъществени по годишен график,...

Повече

Къдроглавите пеликани в „Сребърна“ се сдобиха с поколение

 Къдроглавите пеликани в „Сребърна“ се сдобиха с поколение

Къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ се сдобиха с поколение. Чрез системата за видеонаблюдение е установено, че в гнездата има малки.  Двойките са около 70, а в гнездовите ямки има...

Повече

Замърсени терени са установени при проверка в местността „Пухлево дере“

Замърсени терени са установени при проверка в местността „Пухлево дере“

Замърсени с битови и строителни отпадъци терени, остатъци от производствена дейност, кабели и огнища от изгаряне на гуми са установени при извънредна проверка в местността „Пухлево дере“ днес. Експертите на РИОСВ...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия