Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Със съвместна инициатива на три организации се отбеляза Деня

Със съвместна инициатива на три организации се отбеляза  Деня на толерантността

На 19 ноември 2015 г., в Информационния център на РИОСВ-Русе  20 ученици (със и без специални образователни потребности) от 9 училища в гр. Русе – ОУ „Ал. Константинов”, ОУ „Ан....

Повече

Преустановено е предварителното изпълнение на принудителната мярка спрямо

Решение на Върховния административен съд от 17 ноември 2015 г. спира предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ-Русе за принудително извеждане от експлоатация  на инсталацията за каруселно леене на...

Повече

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и  Защитена местност „Ломия“

Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности...

Повече

На три опитни полета в област Русе не са открити

Изследвана е листна маса от слънчоглед, царевица, рапица и соя взети от три опитни полета собственост на  Областна дирекция по безопастност на храните- Русе, Изпълнителна агенция „Сортови семена, апробация и...

Повече

До три пъти по-високи концентрации на атмосферни замърсители са регистрани

Повишени стойности на част от следените замърсители са регистрирани в пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в периода от 1 до 5 ноември 2015 г. Завишението на нивата...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия