Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана...

Повече

70 къдроглави пеликана гнездят в Сребърна

70 къдроглави пеликана гнездят в Сребърна

70 къдроглави пеликана мътят върху гнезда в колонията на защитения вид в Поддържания резерват „Сребърна“. Това е първата група, която се установи в колонията. Очаква се в началото на април...

Повече

Влезе в сила новата наредба за флуорираните парникови газове

С обнародването на Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове,...

Повече

Обществен достъп до Доклад по ОВОС на ИП на "Пилко"

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ-Русе  осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите...

Повече

89 букетчета от ранно цъфтящи видове конфискува РИОСВ – Русе

89 букетчета от ранно цъфтящи видове конфискува РИОСВ – Русе

При проверка на 8 март експерти на РИОСВ – Русе конфискуваха 89 букетчета – синчец, снежно кокиче и пролетна циклама, ранно цъфтящи видове цветя. Двама нарушители са ги продавали в...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия