Регистри на постъпилите заявления за достъп до информация (по години)

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019  година

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за информация

България в Юнеско

Галерия