Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните

Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните видове

Мотото на инициативите за Деня на Земята 22 април – „В природата нищо не съществува само“ (Рейчъл Карсън[1], 1962), акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и...

Повече

Диви животни са обезпокоили къдроглавите пеликани в резервата Сребърна

Диви животни са обезпокоили къдроглавите пеликани в резервата Сребърна

Диви животни са навлезли в колонията на къдроглавия пеликан в поддържан резерват „Сребърна“ в началото на седмицата. В резултат на това гнездящите на земята птици са се подплашили и са...

Повече

РИОСВ - Русе провери 139 обекта през месец март

РИОСВ - Русе провери 139 обекта през месец март

Експертите на РИОСВ - Русе провериха 139 обекта от контролираната територия. Общият брой на проверките е 149, от които по план са 80, а извънредните - 69. За отстраняване на...

Повече

Предстоят информационен ден и обучение по програма LIFE 2019 на

Уважаеми бенефициенти, Бихме искали да Ви информираме, че на 04 април 2019г. предстои обявяване на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. За актуална и детайлна информация...

Повече

Не са установени нарушения в природна забележителност „Пещерата Орлова чука“

Не са установени нарушения в природна забележителност „Пещерата Орлова чука“

Проверка на РИОСВ - Русе не е установила нарушения в Природна забележителност (ПЗ) „Пещерата Орлова чука“. Проверката е извършена вчера.  Тя е превантивна, преди началото на разрешения период за посещения. При...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия