Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Зеленоглавите патици са най-многочислената група в среднозимното преброяване

Зеленоглавите патици  са най-многочислената  група в среднозимното преброяване на птиците в участъците на РИОСВ-Русе

Най-многочислената група, отчетена от експерти на РИОСВ-Русе при 42-то  среднозимно преброяване на водолюбивите птици тази година, е на зеленоглавата патица. Двата екипа на екоинспекцията са преброили  331 птици от вида...

Повече

Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две

Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили

Достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили е ограничен.  За двете сметища бяха издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията през декември миналата година. Кметовете са изпълнили предписаните мерки...

Повече

Езерото Сребърна замръзна

Езерото Сребърна замръзна

В резултат на ниските температури през последните дни езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка еколо 2-3 см. Все още има малки по площ незамръзнали участъци. Обстановката в резервата е спокойна....

Повече

РИОСВ – Русе провери „Монтюпе“ за изпълнение на инвестиционната програма

Експерти на РИОСВ – Русе днес направиха контролна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Целта беше да се установи изпълнението на заложените до края на 2017  г. мерки в...

Повече

РИОСВ – Русе обявява два конкурса за Световния ден

РИОСВ – Русе обявява два конкурса за Световния ден  на влажните зони

По повод отбелязването на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, РИОСВ – Русе обявява два регионални конкурса. Първият е за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

Галерия