Вие сте тук: Кои сме ние

Декларации

Списък на служителите на РИОСВ-Русе, подали декларации по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

и чл.12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Анелия Неделчева Малчева - Николова   Ралица Стефанова Тонева
Венелин Александров Скарлатов   Рени Живкова Петрова
Владислав Росенов Димитров   Светла Белчева Димитрова
Галина Йорданова Савова   Светлана Василева Иванова
Гюлджихан Басриева Кючукова   Свилен Михайлов Таков
Гюлбер Халим Ибрям   Светлана Михайлова Жечкова

Десислава Илиева Куцарова

  Светлозар Христов Трендафилов
Десислава Любомирова Любенова   Татяна Павлова Стилянова
Деница Николаева Дончева   Теодора Илиева Цакова
Деница Николаева Дончева   Хафизе Мохарем Вейсал
Елена Валентинова Енчева   Христина Йорданова Иванова
Кристиян Людмилов Доцев   Христо Сашев Милков
Илия Маринов Илиев   Юлия Момчилова Йорданова
Искрен Цанев Петров   Явор Любенов Хаджийски
Катя Георгиева Янкова   Светлин Тодоров Йорданов
Ивета Валентинова Иванова  
Ивайла Ивова Обретенова  
Милко Димитров Иванов  
Любомир Маринов Атанасов  
Мария Христова Кирилова    
Марияна Костова Величкова    
Мая Ненова Бурова    

Мая Александрова Цеперска

Мария Тодорова Стоянова

Момчил Маринов Петров

Николай Маринов Стоянов

   
Нели Неделчева Атанасова    
Надежда Звездомирова Савова    
Ралица Иванова Петкова    
Радостина Великова Туркова    
Ралица Василева Дамянова    

Декларациите се съхраняват в РИОСВ-Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия