Вие сте тук: Кои сме ние

Декларации

Списък на служителите на РИОСВ-Русе, подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата (ЗПКОНПИ)

Анелия Неделчева Малчева - Николова   Ралица Стефанова Тонева
Венелин Александров Скарлатов   Рени Живкова Петрова
Владислав Росенов Димитров   Светла Белчева Димитрова
Виктория Христова Йорданова  
Галина Йорданова Савова   Светлана Василева Иванова
Гюлджихан Басриева Кючукова   Свилен Михайлов Таков
Гюлбер Халим Ибрям   Светлана Михайлова Жечкова

Десислава Илиева Куцарова

  Светлозар Христов Трендафилов
Десислава Любомирова Любенова   Татяна Павлова Стилянова
Деница Николаева Дончева   Теодора Илиева Цакова
Деница Николаева Дончева   Хафизе Мохарем Вейсал
Елена Валентинова Енчева   Христина Йорданова Иванова
Eрай Себахтинов Мехмедов   Христо Сашев Милков
Кристиян Людмилов Доцев   Юлия Момчилова Йорданова
Илия Маринов Илиев   Явор Любенов Хаджийски
Искрен Цанев Петров   Светлин Тодоров Йорданов
Катя Георгиева Янкова  
Ивета Валентинова Иванова  
Ивайла Ивова Обретенова  
Милко Димитров Иванов  
Любомир Маринов Атанасов  
Мария Христова Кирилова    
Марияна Костова Величкова    
Мая Ненова Бурова    
Момчил Маринов Петров    
Николай Маринов Стоянов    
Нели Неделчева Атанасова    
Надежда Звездомирова Савова    
Ралица Иванова Петкова    
Радостина Великова Туркова    
Ралица Василева Дамянова    

Декларациите се съхраняват в РИОСВ-Русе

България в Юнеско

Галерия