Национални конкурси за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO

Reni Petrova 47 - Copy

  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

 обявява

 Национални конкурси за  проекти  на

Графичен знак (лого) и рекламен слоган

за Биосферен парк „Сребърна“

 

Общи словия за участие:

 • Конкурсите са предназначени за ученици от гимназиален курс на обучение в страната, студенти или художници. Желаещите могат да  участват в двата конкурса;
 • Начало на конкурса  3 юли (вторник) 2018 г.;
 • Краен срок за изпращане на творбите: 16 септември (неделя) 2018 г.;
 • Конкурсните творби да бъдат придружени с информация за автора: име и фамилия, учебно заведение/школа, пощенски адрес и телефон за кореспонденция;
 • Конкурсните творби да бъдат разпечатани на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл. Могат да бъдат изпращани по е-поща или с линк за сваляне на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или с линк за изтегляне по е-поща на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Пощенски адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса;
 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе  и гост-оценители;
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди;
 • Авторските права на класираните на първите три места творби са на РИОСВ-Русе и ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали.
 • Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе не поема ангажимент да върнe обратно творбите на участниците в конкурса.

Специфични изисквания за конкурсите:

Графичен знак (лого)

 • Графичният знак (лого), който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна“, бланки, печатни материали,  информационни носители и сувенири;
 • Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други такива. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга;
 • Проектите да бъдат записани във формат и висока резолюция, подходящ за отпечатване графично (пълноцветно/едноцветно, линеарно и векторно, както и да  бъде подходящ за изработка на пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение). Логото да бъде изработено в черно на бял фон, в цветен вариант (цветова гама CMYK, Pantone, RGB) и в бяло на черен фон. Цветовите решения да са адекватни на идеята и на посланието;
 • Предложението за лого трябва да бъде във векторен формат в следните формати: *.cdr, *.ai или *.eps. Да бъде възможно конвертиране на всички използвани шрифтове в криви. Да е възможно композиране на текстовите и на визуалните елементи на знака в графична програма;
 • Графичното решение трябва убедително да представя проекта и неговите цели. Символите да са разпознаваеми. Да съдържа графичен знак и логотип;
 • Композицията на логото да съдържа името на проекта, изписано на българска кирилица и да бъде представено във вариант на изписване с латиники букви;
 • Изображението да е запомнящо се,  да има художествена и естетическа стойност.
  Да е възможно използването на логото в различни размери според целите на приложенията му и да бъде посочен минимален размер за употреба (да е възможно изобразяване на химикалка или друг рекламен продукт с малко печатаемо поле);
 • Да бъдат показани примери за приложения на логото върху рекламни материали подходящо подбрани за целевата аудитория. Всеки проект на лого на Биосферен парк  „Сребърна“ се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение;
 • Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторството върху представения проект, както и използваните материали (скици, снимки и т.н.);
 • В случай, че желаещите искат да участват в двата конкурса за лого и слоган, следва да имат предвид, че изображението трябва да  изглежда хармонично в комбинация рекламното послание.

Рекламен слоган:

 • Предложенията за рекламен слоган следва да са лесни за произнасяне и запаметяване;
 •  Слоганът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк „Сребърна“;
 • Да се превежда на английски език без семантични загуби.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите!

 

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия