Вие сте тук:

Контакти

Печат

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

Пощенски адрес:
гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26
Централа: +359 82 820 772; +359 82 820 774
Факс: +359 82 820 779
Център за административно обслужване:
+359 82 820 774; +359 82 820 772 (вътрешен 229)
Информационен център:
+359 82 820 774; +359 82 820 772 (вътрешен 227)
"Зелен" телефон: 082/ 809-281 
Елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Интернет страница: www.riosv-ruse.org
  map_riosv

 

Допълнителни контакти

Длъжност Име, фамилия

Телефони
Директен/(вътрешен)

e-mail

Директор на РИОСВ-Русе 

инж. Любомир Атанасов

 082/ 820 771

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Главен юрисконсулт Свилен Таков
082/ 820 772, 774 – (234)
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Юрисконсулт Владислав Димитров
082/ 820 772, 774 – (234)
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности" (АФПД) Татяна Стилянова 082/ 820 775 - директен
082/ 820 772, 774 – (314)
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Главен експерт 

Системен администратор

инж. Ралица Тонева 082/ 822 903 – директен
082/ 820 772, 774 – (309)
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Старши експерт  Светла Димитрова 082/ 820 772, 774 – (300) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Специалист „Едно гише”

Катя Янкова 082/ 820 772, 774 – (229) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Главен експерт
„Връзки с обществеността”
Рени Петрова 082/ 820 772, 774 – (227) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Директор на Дирекция "Контрол на околната среда" Светлана Иванова 082/ 820 778 - директен
082/ 820 772, 774 – (313)
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Началник на отдел "Въздух и вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ" инж. Христо Милков 082/ 820 772, 774 –  (307) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Главен  експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" инж. Нели Атанасова  082/ 820 772, 774 –  (501) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Главен  експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

инж. Десислава Куцарова  082/ 820 772,  774 –  (501) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Хафизе Вейсал  082/ 820 772, 774 –  (302) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Теодора Цакова 

082/ 820 772, 774

(308)

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Гюлбер Ибрям  082/ 820 772 774 –  (308) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Ивайла Обретенова  082/ 820 772 774 –  (501) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Младши експерт в Дирекция "Контрол на околната среда" Виктория Йорданова 082/ 820 772 - (303) Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Директор на дирекция „Превантивна дейност” Анелия Николова

Директен: 082/ 820  776

082/820 772, 774 – (312)

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Поддържан резерват „Сребърна” Административна сграда,
с. Сребърна

 0851/ 55 30

 

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

При проблеми със сайта пишете на: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

България в Юнеско

Галерия