Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе ще изпълнява проект в резерватa „Сребърна“

Е-поща Печат

logo-bg-centerРегионалната инспекция по околната среда и водите е бенефициент по  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е на обща стойност  898 823.53 лв., от тях 764 000 лв. са от Европейския фонд за развитие, а 134 823,53 лв. съфинансиране от държавния бюджет .  Продължителността на проекта е  37 месеца.

Основните му цели  са възстановяване и поддържане на местообитания, оценени Плана за управление в „неблагоприятно лошо състояние” .  С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на Алувиалните гори с Черна елша (Alnus glutinosa) и Планински ясен (Fraxinus excelsior), и на Крайречните смесени гори от Обикновен дъб (Quercus robur), Бял бряст (Ulmus laevis), Планински ясен (Fraxinus excelsior) и Полски ясен (Fraxinus angustifolia).

Основните мерки са свързани с отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове, лесовъдски дейности, залесяване на площи от 50 – 120 дкa, охранителни мерки и закупуване на специализирана техника.

Проектът е продължение на предходен, реализиран в периода 2009-2012 г. Сега целта е да се извършат възстановяващи дейности и се засеят освободените от инвазивни видове територии.

До края на година ще се проведат процедури, свързани с избор на изпълнители за обследването за нуждите на лесовъдските дейности и доставчици на стоки и услуги. Очаква се първите мерки на терен да започнат в началото на 2019 г., с настъпване на вегетацията.

Осигурен е обществен достъп до заявлението за ново Комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

На основание чл.122 а), ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе за експлоатация на „Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий“.

Инсталацията попада в в обхвата на Приложение №4, т. 2.5 б) на ЗООС – Инсталации за претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3, и 2.4 и експлоатация на леярни с топилен капацитет над 4 тона на денонощие за олово и за кадмий и 20 тона за денонощие за всички останали метали.

Документацията е  на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в периода от 08.10.2018 г. до 08.11.2018 г. в сградата на община Русе, ул. „Олимпи Панов“, № 6, етаж 2, стая № 13 от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.

Забележки, разяснения и възражения могат да бъдат отправени към отдел  „Екология“ в община Русе, на тел. 082/ 506 793.

Последна промяна от Понеделник, 08 Октомври 2018г. 15:14ч.

Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

Е-поща Печат

Над 300 гости посетиха биосферен парк „Сребърна“ за събитието Srebarna Trail Run на 7 октомври. То беше част от инициативите, посветени на 70-годишнината от обявяването на Сребърна за защитена територия.

В спортното събитие участваха 210 бегачи, включително деца в дистанциите 3, 7, 13 и 21 км. Голяма част от трасетата преминаваха през защитена местност „Пеликаните“ и землищата на селата Сребърна и Ветрен, което изпълни първоначалния замисъл – да се съчетаят здравословният начин на живот с познавателния туризъм и вдъхновението от природата.

За състезателите бяха подготвени брандирани тениски, спортни аксесоари и здравословни храни. Всеки завършил участник получи медал, подготвен специално за събитието. Резултатите от спортната надревара са публикувани на адрес: http://www.race-tracking.com/.

Подготовката наSrebarna Trail Run започна още в предходния ден за по-рано пристигналите участници. За тях бяха организирани арт-ателиета в Природонаучния музей, беседа с орнитолози, а за децата – интерактивната игра „Открий легендата“ и  пленер на открито.

Базарът със сувенири, здравословни зърнени храни, ядки и др. изделия се състоя през двата почивни дни. Гостите имаха възможност да тестват нови автомобили от утвърдена френска марка.

Srebarna Trail Run се организира от Клуба по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“, с подкрепата на РИОСВ-Русе и социално отговорни фирми от града и областта. Организаторите са в трескава подготовка за следващото събитие, чиито трасета попадат в защитена местност.

 mg 5178 1 - Copy  mg 5211 1 - Copy IMG 5188 - Copy
 mg 5332 1 - Copy  MG 5254 2 DSC02577 - Copy
Последна промяна от Понеделник, 08 Октомври 2018г. 14:12ч.

Раздаването на стартовите пакети за спортното събитие в Сребърна ще започне в събота

Е-поща Печат

re headerfb sreb logoСтартовите пакети за участниците в спортното събитие Srebarna Trail Run ще се раздават още в събота, 6 октомври, от 14 часа, на паркинга на Природонаучния музей в с. Сребърна. Това важи за гостите на събитието, които ще пристигнат ден преди състезанието на 7 октомври (неделя). Те ще имат възможност да посетят Природонаучния музей, да се разходят по туристическите пътеки и да научат любопитни факти за защитената територия от орнитолози. За децата са предвидени арт-работилнички и игри.

Регистрацията, раздаването на пакети и техническата конференция ще се проведат на 7 октомври (неделя) след 9.00 часа. Състезанието за дистанциите 3, 7, 13 и 21 км ще започне в 11.00 часа пред музея.

Организаторите от Клуба по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“ са подготвили стартови пакети, съдържащи  дрехи и аксесоари за бягане, изработени специално за състезанието, и здравословни храни. Всеки завършил участик ще получи медал с неповторим дизайн, изработен  специално за събитието.

Над 200 участници от цялата страна и Румъния се очакват за  първото по рода си любителско състезание по бягане в биосферен парк „Сребърна“. Клубът за бегови спортове организира това събитие съвместно с екоинспекцията, с подкрепата на социално отговорни фирми от Русе и областта. Идеята е да се разпространят добри практики за активен, здравословен и екологичен начин на живот, като същевремено популяризират защитената територия и възможностите за екотуризъм.

 

Актуална информация във връзка с провеждането на Srebarna Trail Run се публикува в социалната мрежа на адрес: https://www.facebook.com/events/304009466826162/.

Последна промяна от Петък, 05 Октомври 2018г. 09:37ч.

Ранен щъркел в Силистренска област е изпратен в спасителен център

Е-поща Печат

 MG 4154 1Екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е изпратен в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, в края на миналата седмица. Птицата е намерена в землището на с. Зарица (област Силистра), пострадала от токов удар. Приютена е от жител на селото, който се погрижил за нея. Експерти по биологично разнообразие са извършили контролна проверка на място и са преценили, че птицата има нужда от специализирани грижи. Ветеринарните лекари от центъра ще преценят дали щъркелът има шансове за пълно оздравяване и присъединяване към ято мигриращи птици.  

Експерти на РИОСВ-Русе напомнят, че при намиране на животни в безпомощно състояние, е необходимо незабавно да уведомят екоинспецията или регионалните дирекции по горите за предприемане на мерки по компетентност. Не желателно да се оказва помощ или да се правят опити за отглеждане, тъй като това води до опитомяване и загуба на инстинкти. Съгласно Закона за биологичното разнообразие се забранява отглеждането, притежаването и предлагането за продажба на взети от природата екземпляри, като глобата за физически лица е от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

От началото на лятото, в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали за 10 пострадали щъркели. Всички са изпратени в спасителен център.

Последна промяна от Вторник, 02 Октомври 2018г. 10:08ч.

Страница 1 от 163

България в Юнеско

Галерия