Вие сте тук: Новини

Последни новини

През почивните дни са обходени източните части на Русе заради сигнали за миризми

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха обходи в източните части на Русе в събота. Поводът за извънредните проверки са множество сигнали, постъпили на 10 август ,петък  след 20.30 ч. и в ранните часове в съботния ден за миризма на мърша, фекалии, риба и изгоряла пластмаса от кварталите „Родина“, „Здравец-Север“, „Възраждане“ и широк център.

Обходите започнаха от довеждащия колектор на градската канализация, в района на заустването на „Хлебна мая“ АД, продължиха край дъждопреливника на колектор „Чародейка“, местностите „Пухлево дере“, ул. „Калнъ дере“, Регионално депо за отпадъци-Русе и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). По информация от „В и К-Русе“ ООД в ГПСОВ не е имало аварийни ситуации, което елиминира изхвърляне на „нехарактерни” отпадъчни води в градската канализация.

Съмненията на експертите са, че потенциален източник на неприятните миризми могат да бъдат емисии и/или нерегламентирано третиране на отпадъци или изхвърляне на отпадъчни води в колектор „България“, в който заустват предприятията от Източна промишлена зона.

При обходите са констатирани много места превърнати в своеобразни „сметища”, особено в местността „Пухлево дере“.  Пак там са усатновени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци  „подготвени“ за изгаряне, както и пресни огнища от нерегламентираното им третиране.

Изтичане на разтопен и излезнал от „басейна” гудрон е констатиран в местността „Калнъ дере“.

При посещението на Регионалното депо-Русе не беше осигурен достъп до пречиствателната станция на обекта, за да бъде проверено нивото на инфилтрата и дали е имало изпускане на същия. Извършената днес  нарочна проверка установи, че Пречиствателната станция към депото работи ефективно и пречиства „инфилтрата” до норми за заустване и че през миналата седмица е имало едно изпускане на събраните количества в колектор „България”.

През настоящата седмица проверките ще продължат, като паралелно с тях ще бъде изискана специфична информация, свързана с технологичните процеси от няколко дружества, извършващи дейност в Източна промишлена зона на града.

Заради множеството констатирани замърсени терени в регулацията на града, на кмета на община Русе ще бъдат дадени предписания за почистването им, както и осигуряването на строг контрол по „обичайните“ места за горене на отпадъци. Областната дирекция по безопасност на храните ще бъде сезирана за контрол по третиране на страничните животински продукти, генерирани от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и търговията.

Извънредните проверки по сигналите за миризми на нефтопродукти в Русе продължават

Е-поща Печат

Продължават извънредните проверки по множеството сигнали за миризми на мазут и нефтопродукти в гр. Русе от 9 август. Сигналите са постъпили чрез „зелен телефон“ и тел. 112, в периода от 20 часа до полунощ първоначално от кварталите „Здравец-Изток“ към „Възраждане“ и централните части на града.

Посоката на вятъра е била изток-североизток. По тази причина са проверени инсталациите на територията на бившето КТМ и Източна промишлена зона. През последното денонощие предприятията „Полисан“ АД и „ДМВ“ ЕООД, чиито производства са свързани с преработка на нефтопродукти  не са работили. При проверките на площадките на „ТЕЦ-Русе“ ЕАД и „Лубрика“ ООД не са установени аварийни ситуации или анормални режими. Неприятни миризми са усетени на площадката на „Пиролиза БГ“ ООД от съхранение на отпадъчен материал от производството. Предстоят проверки на площадките по съхранение и разтоварване на горива на територията на град Русе.

Спортно състезание събира любители-атлети в резервата Сребърна

Е-поща Печат

srebarnabg - CopyНа територията на поддържан резерват „Сребърна“ на 7 октомври ще се проведе спортното събитие Srebarna Trail Run. Състезанието се организира от Клуба по бегови спортове в Русе с подкрепата на РИОСВ – Русе. Събитието се посвещава на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия, както и във връзка с присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Трасетата са с дължина 3, 7, 13 и 21 км и  са по туристическите еко-пътеки, в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

Условията за участие и информация за състезанието и съпътстващите прояви ще се публикуват на интернет страниците на РИОСВ – Русе: http://www.riosv-ruse.org/, на ПР „Сребърна“: http://srebarnalake.com/ , https://runnersofruse.com и в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/events/304009466826162/.

Последна промяна от Четвъртък, 09 Август 2018г. 12:58ч.

11 наказателни постановления за еконарушения на територията на РИОСВ-Русе са издадени през юли

Е-поща Печат

11 наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство е издал директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов през месец юли. С тях на нарушителите са наложени санкции и глоби на общ размер  25 600 лв. Седем от наказателните постановления са на физически лица, навлезли неправомерно на територията на поддържан резерват „Сребърна“, в нарушение на Закона на защитените територии. Най-големите глоби в размер на 10 000 лв. са наложени на млекопреработвателно предприятие в с. Самуил за заустване на отпадъчни води без разрешително и на дружество от Източна промишлена зона в Русе за нарушение на условие в комплексното разрешително.

Събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са в размер на  4449,54 лв., а  по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 13 164,77  лв.

През юли са извършени 114 проверки на 99 обекта от контролираната територия. От тях съгласно плана са 51, а извънредни - 63 бр. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

Извънредна проверка в ТЕЦ-Русе-Изток не установи превишения на серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка днес в „Топлофикация-Русе“ ЕАД, експлоатираща ТЕЦ-Русе-Изток. Целта е да установи има ли превишения на следените от собствен непрекъснат  мониторинг (СНИ) замърсители и вида на  използваните горива. Извънредната проверка е по постъпили сигнали за тъмен дим от комините на ТЕЦ-Русе, миризми на нефтопродукти и хлор. 

Данните от СНИ не показват превишения на следените показатели – серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Към момента като гориво се използват въглища, като се добавя до 20 % биомаса (слънчогледова люспа), което е разрешено с комплексното разрешително. За допълнително очистване на отпадъчните димни газове в реактора се впръсква вода, което води до повишаване на влажността им, респективно стават видими с невъоръжено  око.

По време на сигналите преносът на въздушните маси е бил от югоизток, към юг и югозапад. Данните от Автоматичната станция „Възраждане“ през почивните дни показват завишаване, но не превишения на нивата на азотни оксиди, както и по-високи  стойности на бензен във вечерните и нощните часове. Неприятните миризми вероятно са от нерегламентирано изгаряне на отпадъци в покрайнините на града. 

Страница 1 от 158

България в Юнеско

Галерия