Вие сте тук: Новини

Последни новини

Закон изисква въвеждане на видеонаблюдение в големи и средни горивни инсталации

Е-поща Печат

Изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) вменява на операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи за операторите, които използват твърди горива и/или биомаса. Към момента на територията на РИОСВ-Русе това се отнася за „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Дружеството изполва твърди горива и биомаса, разрешени с комплексното разрешително.

Целта е в реално време да има информация за вида на подаваното гориво. Системата за видеонаблюдение трябва да обхваща всички точки по пътя на горивата до инсталациите.  Операторите следва да осигурят за своя сметка отдалечен достъп до съответната РИОСВ и на органите на местно самоуправление до видео изображенията в реално време, както възможности за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

Крайният срок за въвеждането на системата за видеонаблюдение и контрол е до 15 декември тази година. За неизпълнение на новите разпоредби ЗЧАВ предвижда сакция за операторите в размер от 15 000 до 50 000 лв.

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

2170Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани. Дейността приключи в началото на седмицата и се реализира по проект на Министерството на околната среда и водите.  С помощта на геодезист са засечени и точните GPS координати.

Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се намират. Провервят се периодично, като се измерва обиколката, височината и се определя биологичното състояние на дървото.

На територията на РИОСВ-Русе са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница.

След обобщаване на информацията ще бъде проведена процедура по заличаване на няколко вековни дървета, за които е констатирано, че са необратимо увредени. При тях е установено съхнене на  множество клони и изгнила сърцевина. Някои от дърветата са били поразени от мълнии. Не е установена човешка намеса или умишлено увреждане на обходените дървета.

Последна промяна от Сряда, 30 Октомври 2019г. 14:26ч.

Отчетени са превишения на фини прахови частици вследствие на горивните процеси в Румъния

Е-поща Печат

 Минимални превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10 ) са отчетени от АИС „Възраждане“ в гр. Русе на 24 октомври. Измерената средноденонощна стойност  на ФПЧ10 е  51.55 микрограма на кубичен метър (при норма 50 мкг/м3). Незабавна проверка на РИОСВ - Русе вчера установи, че източникът на неприятните миризми, за които са получени десетки сигнали, не е промишлен. Причината за замърсяването на атмосферния въздух е изгаряне на следжътвени остатъци на терен, източно от град Гюргево, на територията на Република Румъния. Това беше потвърдено от Областна администрация и РДПБЗН - Русе.

В периода между 17 и 18 часа вчера в пункта за мониторинг са отчетени моментни пикови стойности на фини прахови частици 2.5 микрона, достигащи до 400 микрограма на кубичен метър. По-късно нивата са се нормализирали до нормалните за сезона фонови стойности между 20 и 30 мкг/м3.

През периода са отчетени и моментни завишени стойности на други атмосферни замърсители като азотни и серни оксиди и въглероден оксид, но за тях не са превишени средночасовите норми.

Данните за качеството на атмосферния въздух са пулбликувани на интернет страницат на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Отчетено е замърсяване на въздуха в Русе в края на работния ден

Е-поща Печат

73504651 2233321773624794 6980992593983176704 nДнес, след 16.45 часа в РИОСВ- Русе   постъпиха множество сигнали за неприятни миризми на пушек и изгоряло. По данни от РДПБЗН-Русе към момента на подаване на  сигналите  не е имало пожар на територията на Община Русе. Причината за замърсяването вероятно отново са горивни процеси на територията на Румъния.

Данните от АИС „Възраждане“ в центъра на Русе сочат моментни пикове на фини прахови частици 2.5 микрона.  Към 17.10 часа те са достигнали до 400 микрограма на кубичен метър. Отчетени са и завишени нива на  въглероден оксид, но не са превишени нормите.

Експерт от Поддържан резерват „Сребърна“ участва в училище за екотуризъм в Италия

Е-поща Печат

IMG 20191009 145245Експертът по биологично разнообразие в Поддържан резерват „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в международно училище за орнитологичен и еко туризъм в Комакио, Италия. Градчето се намира до Делтата на река По и в рамките на едноименния биосферен парк.

Форумът се организира по линия на UNESCO. В него са участвали професионалисти в областта на туристическите услуги и биосферните паркове от Европа и Северна Африка. Целта на еко-училището е да се обмени опит и полезни практики в разработването на екологичен, вело, и орнитологичен  туризъм, свързан с природните и културни дадености на биосферните паркове.

Практическите занятия са били свързани с посещение на музея на античната Делта на река По, наблюдение на птици във влажните зони и лагуната на Комакио. Общината успешно прилага концепцията на биосферните паркове на UNESCO, свързана с разумното използване на природните условия за икономическо развитие на региона. 

Последна промяна от Четвъртък, 17 Октомври 2019г. 10:31ч.

Страница 13 от 195

България в Юнеско

Галерия