Вие сте тук: Новини

Последни новини

Нивата на фините прахови частици в Русе са в норма

Е-поща Печат

Нивата на фините прахови частици от 10 микрона (ФПЧ10) са в норма. Данните от АИС „Възраждане“ тази сутрин показват граничните 49.9 µg/m3(микрограма на кубичен метър) при средноденонощна норма - 50 µg/m3. Причината за отчетените превишения на фини прахови частици (ФПЧ10) в периода 12-14 септември е изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния. Посоката на вятъра е западна през последните няколко дни, което предпоставя преноса на емисии и сажди към Русе, видими с невъоръжено око.

От началото на 2019 г. до края на отоплителния период към 31 март АИС „Възраждане“ е  отчела 18 дни с  превишения на нормите по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в град Русе. От април до края на август станцията е отчела само едно превишение на (ФПЧ10), регистрирано  на 26 юни 2019 г.

Данните за качеството на въздуха се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Ежемесечно се публикуват бюлетини за месечните справки за нивата на ФПЧ10: http://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10.html

Последна промяна от Вторник, 17 Септември 2019г. 15:35ч.

Регистрирано е повишаване нивата на ФПЧ 2.5 микрона следобяд в Русе

Е-поща Печат

DSC 4223Нивата на фините прахови частици от 2.5 микрона (ФПЧ 2.5) леко са се повишили в ранния следобед днес в Русе по данни от АИС „Възраждане“. Макар, че нормата за този показател е средногодишна, при обичайни нива приблизително от около 15-20 микрограма на кубичен метър, към 13.00 часа днес показателите са достигнали до 30 микрограма. Превишения на фини прахови частици от 10 микрона са регистирани и в периода 12-14 септември. Причината на повишаване нивата на този атмосферен замърсител е изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния и преобладаващата западна посока на вятъра, което предпоставя преноса на емисии към Русе.

РИОСВ-Русе поиска съдействие от Областния управител на Русе да отправи официално запитване до румънските власти.

Последна промяна от Вторник, 17 Септември 2019г. 15:34ч.

На територията на РИОСВ-Русе са депонирани 333,24 тона отпадъци в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“

Е-поща Печат

Общото количество депонирани отпадъци в рамките на кампания „Да изчистим България заедно“за областите Русе, Раград и Силистра е 333,24 тона.  Най много отпадъци - 185,78 т. са депонирани на Регионално депо Русе, следвани от депото в Силистра съответно - 72, 9 т. и депото в Разград - 56, 9 т. В рамките на кампаниията общините са освободени от такси за депониране на отпадъци.

Служители на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория – Русе се включиха в кампанията, почиствайки района по бул. „Придунавски от „Топлата вода“ до Музея на транспорта. Събрани са около 50 чувала отпадъци от бита – пластмасови опаковки, торбички, угарки от цигари и др.

За девета  поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

DSC02945 DSC02939 DSC02968
Последна промяна от Понеделник, 16 Септември 2019г. 13:28ч.

РИОСВ - Русе провери 90 обекта през август

Е-поща Печат

През август експертите на РИОСВ - Русе са извършили 100 проверки на 90 обекта от контролираната територия. От тях 40 са по план, а останалите 60 са извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 4 акта и са издадени 4 наказателни постановления на обща стройност 10 900 лв. Общо събраната сума от РИОСВ - Русе по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 17 176,77 лв. През  август са преведени 3 423, 06 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голямата сума е преведена на община Силистра в размер на 1672,00 лв.

През  август в РИОСВ - Русе е постъпила 1 писмена жалба и 148 броя сигнали. Преобладаваща част са сигналите за неприятни и задушливи миризми в гр. Русе и гр. Разград. Не са малко и сигналите за намерени птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и  горящи сметища.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Консумативите за кампанията „Да изчистим България заедно“ ще бъдат разпределяни чрез областните управители

Е-поща Печат

В РИОСВ - Русе са налични консумативите  за предстоящата кампания „Да изчистим България заедно“ за контролираната територия. Те ще бъдат предоставени на областните администрации в Русе, Разград и Силистра, които ще ги разпределят на общините. Екоинспекцията изпрати писма и е създала необходимата оранизация за предоставянето на консумативите.

За девета поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

Последна промяна от Понеделник, 16 Септември 2019г. 11:18ч.

Страница 16 от 195

България в Юнеско

Галерия