Вие сте тук: Новини

Последни новини

Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния университет по програма на UNESCO

Е-поща Печат

 MG 8238 1Биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ представиха експерти на РИОСВ-Русе пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.   

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни био-ферми, винарни и хотели.

Програмата на форума включваше теоретична и практическа част, както и работа по групи. По време на сесиите бяха представени Програма МАВ, политиките за управление, устойчиво земеделие, брандинг и маркетинг на биосферните паркове. Участниците посетиха разнообразни обекти - био ферми, еко-хотели, културно-исторически забележителности, еко-пътеки и др., които са чудесни примери за бизнес и устойчиво развитие в района на биосферните паркове.

Биосферен парк Сребърна“, заедно с „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ бяха официално сертифицирани през 2017 г., в уверение, че защитените територии покриват новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на UNESCO

Концепцията на биосферните паркове надгражда идеята на основната  „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите до „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Последна промяна от Вторник, 30 Юли 2019г. 14:45ч.

Заради прекомерна загриженост на русенец таралежчета са изпратени в Спасителен център

Е-поща Печат

66382854 10217209550164966 762487657182789632 nПрекомерната грижа на жител от Русе е причина 6 малки екземппляра от вида таралеж (Erinaceus concolor) да бъдат принудително настанени за доотглеждане в Спасителния център за диви животни  на СНЦ „Зелени Балкани“ в  гр. Стара Загора. Жител на кв. „Чародейка“ е намерил възрастен екземпляр, който според него е бедствал. Своеволно го е освободил в природата в близко село. След дни се установява, че животното е имало малки. Експерти на РИОСВ - Русе се отзовават на сигнал през почивните дни и намират невръстните таралежчета под бетоновата плоча пред  жилищния блок. Предприети са необходимите действия до изпращането им в центъра.

Срещата с таралежи в градска среда не е необичайно явление, тъй като те живеят  в близост до обитавани от хора места като селскостопански дворове, предградия, градини, паркове, гробища. Своеволната грижа за животното невинаги е най-доброто, което може да се направи за него. Обикновено през пролетта, лятото и до ранна есен е много вероятно да бъде преместен женски таралеж, който има малки, които ще останат без майка, какъвто е случаят в Русе.

Екоинспекторите призовават гражданите да се обаждат в инспекцията или близкото горско/ловно стопанство при намерен защитен животински вид. Специалистите от Спасителния център за диви животни са изготвили нарочна инструкция, в която подробно са описани стъпките, които следва да се предприемат при намиране на бедстващ екземпляр. Тя е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/signali/4060-kakvo-da-napravim-kogato-naberim-bedstashto-zhivotno.html 66764851 10217209549924960 451259221514649600 n

Последна промяна от Вторник, 16 Юли 2019г. 12:53ч.

Дунавкознайковци обогатиха познанията си за голямата река

Е-поща Печат

IMG 3999Деца от Първа частна занималня – Русе гостуваха днес в центъра за управление на корабния трафик (РИС-Център) по повод Деня на река Дунав. Образователната инициатива „Дунавкознайковци“се организира съвместно от СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“  и Регионална лаборатория към ИАОС.

Бяха взети проби от води от река Дунав, които са изпитани по експресен метод за ниво на pH, електропроводимост и разтворен кислород. Резултатите по категоричен начин показаха, че водите на река Дунав са с добро качество. Представено беше и международното съвместно изследване на река Дунав Joint Danube Suvey (JDS4), което започна в края на миналата седмица. Домакините на събитието запознаха детайлно децата с всички подробности в работата на системата БулРИС – как се управлава и контролира корабният трафик, какво се прави при сигнал за бедствие или авария. Дунаковзнайковците подробно се запознаха с взаимодействието между различните институции в общата мисията за опазване на река Дунав.

На 27 юни в Будапеща беше дадено официалното начало на четвъртото съвместно изследване на река Дунав – Joint Danube Survey (JDS). JDS4 е едно от най-големите изследвания на речен басейн в света, което се провежда на всеки шест години в страните от Дунавския басейн. Организатор на JDS4 е Международната комисия за опазване на река Дунав. Основната цел е да се съберат данни за внимателно подбрани елементи за оценка на състоянието на водите по цялото протежение на река Дунав и неговите основни притоци. Проектът хармонизира опита и практиките за мониторинг на водите в Дунавските страни, следвайки Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ), която задължава държавите членки да постигнат добро състояние на водите.

 IMG 4031

Търси се храна за червените ангъчи в базата „Калимок“ в Нова Черна

Е-поща Печат

DSC02433 resizeВ Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе постъпи молба за съдействие от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания за намиране на храна (фураж, гранули за патици) за птиците от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) в базата в с. Нова Черна. Институтът при БАН извършва консервационни дейности, свързани с размножаване и освобождаване в природата на птиците. 

РИОСВ - Русе ще потърси съдействие от кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и земеделските производители в землищата им да подкрепят дейността на  експерименталната база.

Желаещите да подкрепят благородната кауза могат да се обадят в централата на екоинспекцията на тел. 082/ 820 772, която ще ги свърже с координатора на базата.

Биологична експериментална база „Калимок“ функционира от 1995 г., като  отглежда индивиди от застрашения вид в полуестествена среда с цел размножаване и реинтродукция на млади птици обратно в природата. Ежегодно съвместно със съдействието на РИОСВ - Русе са освобождавани между 15 и 25 млади индивида, което допринася за възстановяването и стабилизирането на дивата популация в българската природа. Червеният ангъч (Tadorna ferruginea) е рядък за България вид, включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга. Населява различни типове водни басейни, но предпочита предимно откритите и без много подводна растителност. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.

Последна промяна от Понеделник, 01 Юли 2019г. 11:30ч.

Проверено е състоянието на вековните дървета в двора на църквата „Света Троица“ в Русе

Е-поща Печат

65839735 387958431827514 4450036179689013248 nЕксперти по биологично разнообразие в екоинспекцията извършиха извънредна проверка в края на миналата седмица на състоянието на вековните дървета, растящи в двора на Катедрален храм „Света Троица“ в гр. Русе. Поводът е запитване за отстраняване на опасни клони, които могат да компроментират покривната конструкция на храма или да бъдат опасни за посетителите. С това е спазена процедурата на Закона за биологичното разнообразие, в който е регламентирано, че грижата за защитените вековни дървета е на стопанина на имота, в който растат, и всякакви дейности по опазането им и извършване на санитарна  поддръжка на дърветата се съгласуват с компетентния орган.

След като оцениха състоянието на защититените дървета -  2 конски кестена и 1 летен дъб, експертите на РИОСВ - Русе дадоха съгласие за извършване на необходимите мероприятия по подрязване на част от опасните клони.  

 

На територията на РИОСВ - Русе в областите Русе, Разград и Силистра са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница. В област Русе има една вековна круша на приблизително 200 години, която е в землището на село Щръклево, община Иваново - в границата на природен парк „Русенски Лом”. Интерес представлява вековната гледичия, която се намира в двора на ИСС „Образцов чифлик”.  Най-голямото дърво е летен дъб,  намиращ се  в землището на село Кошов, община Иваново. Тое с обиколка на ствола 5,97 метра, височина 30 метра и възраст над 200 години.

Последна промяна от Понеделник, 01 Юли 2019г. 11:26ч.

Страница 18 от 195

България в Юнеско

Галерия