Вие сте тук: Новини

Последни новини

Уточнение: РИОСВ-Русе не е бенефициент по проект за обезвреждане на пестициди

Е-поща Печат

 Във връзка с появилите се публикации в местния печат РИОСВ-Русе уточнява, че не е бенефициент по Международен проект за износ и последващо третиране на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Законът за управление на отпадъците класифицира негодните за растителна защита препарати като опасни отпадъци. РИОСВ контролира тяхното екологосъобразно съхранение и последващото им обезвреждане. Пряка отговорност имат собствениците на имоти, на чиято територия се съхраняват такива отпадъци.

Последна промяна от Понеделник, 22 Април 2013г. 15:55ч.

Експерти на РИОСВ-Русе почистиха участък от бул. „Придунавски”

Е-поща Печат

30 експерти на РИОСВ-Русе почистиха участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в рамките на кампанията „Да почистим България за един ден”.

Мястото бе определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици. Общо 21 чувала със смесени отпадъци (битови и строителни) бяха събрани в рамките на два часа. РИОСВ-Русе осигури дежурен експерт, който отговаряше на въпроси, свързани с депонирането на отпадъците.

Окончателните данни за депонираните отпадъци на регионалните депа в Русе, Разград и Силистра и общинските депа в експлоатация в Бяла и Две могили ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на 24 април 2013 г.

Copy_of_IMG_3801 Copy_of_IMG_3804 Copy_of_IMG_3811
IMG_3812_-_Copy Copy_of_IMG_3817
Последна промяна от Понеделник, 22 Април 2013г. 15:59ч.

РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник от конкурса „Мисли Зелено”

Е-поща Печат

 THINK_GREEN_za_pe4at2013_-_CopyТрадиционно РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник в конкурса за еко-дизайн „Мисли Зелено”, организиран от ръководството на ПГДВА „Йосиф Вондрак” гр. Русе. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели да провокира творческото въображение и креативност у подрастващите. Посветен е на Деня на Земята 22 април.

Експерти на РИОСВ-Русе са поканени за участие в комисията по оценяване на приложните творби.

Освен специалната награда, РИОСВ-Русе ще предостави на организаторите информационно-образователни материали и др. подаръци за наградния фонд.

Последна промяна от Петък, 19 Април 2013г. 14:57ч.

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Е-поща Печат

__IMG_5656На 22 април се отбелязва Международният ден на Земята. Кампанията се провежда по света вече 43 години. Целта е правителствата, бизнес компаниите, неправителствени организации и милиони да се обединят с обща отговорност за запазване на планетата.

Международният Ден на Земята през 2013 г. е посветен на „Лицата на изменението на климата”, като призовава всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот.

За много хора, изменението на климата все още може да изглежда неясен и сложен проблем, който някой друг, в бъдеще трябва да реши. Но това е така, само защото те все още се чувстват изолирани и далеч от директните му последици.   Изменението на климата има много реални ефекти върху хората, животните и екосистемите, върху природните ресурси, от които всички зависим.

Всеки човек, който предприеме свое действие, за да се справи с проблема, е лице на изменението на климата: предприемачите, които виждат възможност в създаването на нова „зелена“ икономика, активистите, които предприемат действия и организират кампании за повишаване на осведомеността в своята общност, инженерите, които проектират чисти технологии на бъдещето, държавните служители, които подготвят закони за изменението на климата, както и обикновените хора, които се ангажират и полагат усилия да живеем по един по-устойчив начин ден след ден.

Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с това. Някои ще организират разходки сред природата, с надеждата, че това ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други – ще направят почистване, за да стане околната среда по-добра за живеене.

Денят на Земята през 2013 г. ще действа като отправна точка, в която се настоява за незабавни действия за осигуряване на възобновяема енергия за всички и устойчиво бъдеще за нашата планета. Движението „Ден на Земята“ призовава местни, национални и международни лидери да намалят и прекратят субсидиите за изкопаемите горива, да насърчат идеята за използването на възобновяеми енергийни технологии и подобряване на енергийната ефективност.

Ангажименти на РИОСВ-Русе в кампанията: „Да почистим България за един ден”

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха писма до кметовете на Русе, Разград, Силистра, Две могили и Бяла в качеството им на оператори да осигурят свободен достъп за депониране на събраните отпадъци от замърсените терени на Регионалните депа в областните градове и на съществуващите общински депа на гр. Бяла и гр. Две могили. Кметовете са задължени да водят отчетност на постъпилите отпадъци и да предоставят информация на РИОСВ-Русе.

За отпадъците, приети за депониране по време на кампанията „Да почистим България за един ден” не се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.). При някои от регионалните депа, за експлоатацията, на които са издадени комплексни разрешителни е възможно да се превиши разрешения дневен капацитет, което няма да се санкционира в дните на кампанията.

Екипът на РИОСВ-Русе ще почисти участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в град Русе. Мястото е определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици.

Повече информация за участието на структурите на Министерството на околната среда и водите в кампанията можете да намерите тук

Последна промяна от Петък, 19 Април 2013г. 14:41ч.

Страница 20 от 74

ПР Сребърна

Галерия