Вие сте тук: Новини

Последни новини

Установена е кражба на оборудване за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

DSC 0003Откраднати са елементи от изградената система за видеонаблюдение на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Това установи охраната на защитената територия при ежедневните обходи. Откраднати са три камери и соларен панел. Таблото е разбито и са нярязани кабелите. Участъкът, в който е констатирано престъплението е северния шлюз на захранващия канал на езерото. Той е отдалечен от туристическите маршрути.

РИОСВ – Русе сезира компетентните органи. Подобни посегателства хвърлят сянка върху усилията на инспекцията да подобри управлението на защитената територия в навечерието на приключване на процедурата за обявяване на резервата „Сребърна“ за биосферен парк, съгласно новите критерии на UNESCO.

Системата за видеонаблюдение и много други дейности са изпълнени  по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”. Той приключи през 2015 г. и беше финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 

 

 

 

 

 

Последна промяна от Вторник, 06 Юни 2017г. 15:49ч.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 111 контролни проверки през май

Е-поща Печат

През май експертите от РИОСВ-Русе са извършили 111 проверки на 102 обекта от контролираната територия, от които 67 планови и 44 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 42 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.  Съставени  са 7 акта  за нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните нормативни актове.  От директора на РИОСВ-Русе са издадени 10 наказателни постановления на стойност  370 250  лв.  

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец май са 18 500 лв. и по еднократни и текущи санкции 15 289 лв.  От Национална агенция по приходите през месец април са събрани и преведени през май 5 000 лв.

За периода е приложена една принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие „Аполо 35“  ЕООД в гр. Главиница. При извършена контролна проверка на място е констатирано, че дружеството експлоатира  пречиствателната станция за отпадъчни води без да я поддържа в техническа  изправност. Принудителната мярка е изпълнена чрез затапване и пломбиране на изходяща тръба на площадковата канализация, отвеждаща непречистени отпадъчни води в канализационната система на гр. Главиница.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през месец май е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

„Свързване на хората с природата” e темата на Световния ден на околната среда 5 юни

Е-поща Печат

logo sdos„Свързване на хората с природата“ е темата на Световния ден на околната среда 2017 г. Тя  насочва вниманието и призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и важност.

Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата, което се провежда на 5 юни. Тази година домакин е Канада, която избра темата на деня и ще бъде в центъра на всички световни събития.

През последните десетилетия, научният напредък, както и нарастващите проблеми на околната среда помагат да разберем неизмеримите начини, по които природните системи подпомагат нашия собствен просперитет и благоденствие.

Във времето на асфалта, смартфоните и забързаните темпове на съвременния живот, връзките с природата могат да бъдат кратки, но с вашата помощ, Световният ден на околната среда може да покаже по-ясно от всякога, нуждата от хармония между човечеството и природата, така че и двете да процъфтяват.

Предстои ново обучение на потенциални бенефициенти по Програма LIFE

Е-поща Печат

Във връзка с предстоящо обучение за потенциални кандидати за Покана 2017 на Програма LIFE, РИОСВ-Русе в качеството си на Регионална контактна точка на Програмата, Ви кани да участвате в събитието.

 Акцент в програмата ще бъдат новите покани по програма LIFE 2017 с конкретно практическо обучение:

  • Подготовка на проектно предложение в електронната платформа – как да се регистрирам?
  • Административно съответствие, обосновка на проектни предложения, описание на дейностите, задължителни проектни дейности и документи
  • Изисквания за финансов капацитет на кандидатите, изготвяне на бюджет – задължителни разходи при планиране на бюджета
  • Практическа демонстрация за попълване на формулярите на проектното предложение
  • Възможности за намиране на партньорства, ресурси на интернет страницата на програмата,  изисквания към транснационалните проекти и резултатите от тях

Обучението ще се проведе на 06 юни 2017 г. (вторник) от 10,30 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. Придунавски” № 20, Информационен център.  

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или факс: 082 820 779.

Продължават контролните проверки по сигналите за неприятни миризми в Русе

Е-поща Печат

Контролните проверки  по сигнали  за неприятни миризми в Русе продължават. На 23 май от 20.00 до 22.00 часа на „горещата телефонна линия“ и чрез тел. 112 са постъпили 17 сигнала от жители нa кварталите „Родина“, „Здравец“ и „Ялта“. Оплакванията са за наличие на силна миризма на бакелит, изгоряла пластмаса и химикали.

Дежурни екипи от екоинспекицията са обходили районите.  Миризма  на изгорели гуми и кабели е усетена в кв. „Здравец“. Огнища на нерегламентирано изгаряне на пластмасови отпадъци са констатирани около гаражи в кв.  „Здравец“ и местността „Пухлево дере“.  Проверките на потенциалните източници са започнали на 24 май и продължават.

Справката от  автоматичните измервателни станции сочи, че в този времеви интервал посоката на вятъра е била изток-югоизток. Няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на нормираните замърсители, както и повишения на фоновите нива на останалите следени показатели.

От Община Русе ще бъде изискано съдействие за осъществяване на съвместни дежурства в извън работно време на територията на промишлените зони на града.

РИОСВ-Русе ще направи предложение станцията за качество на атмосферния въздух от „Канев център“ да бъде преместена в Източна промишлена зона на Русе. 

  

Последна промяна от Четвъртък, 25 Май 2017г. 13:42ч.

Страница 20 от 153

България в Юнеско

Галерия