Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе са установили нарушение по време на преброяването на водолюбивите птици

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе са установили нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) при участието си в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици на 18 януари. Извършван е отстрел на смесени ята птици на бързоходна моторна лодка, с четирима души на борда, в участъка на река Дунав между селата Мечка и Батин (област Русе). Това представлява нарушение и на Закона за лова и опазване на дивеча.

Своевременно е подаден сигнал до компетентните органи чрез тел. 112. Поради съмнение за навлизане в румънски териториални води, сигналът е препратен към Гранична полиция. В момента на констатиране на нарушението не са установени мъртви екземпляри от защитените видове, но такава вероятност съществува, тъй като в смесените ята, наред с ловните обекти са наблюдавани големи корморани, къдроглави пеликани, неми лебеди др. В близост до участъка се намира остров с колония на голям корморан.

Законът за билогичното разнообрание категорично забранява лов с плавателно средство, развиващо скорост над 5 км/час. Тази разпоредба е записана и в Закона за лова.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха наблюдение на водолюбиви птици в участъка от селищно образование „Стълпище” до зимовника за плавателни средства в гр. Русе, по поречието на река Дунав. Наблюдавани са зеленоглави патици, къдроглави пеликани, големи корморани, големи белочели гъски, неми лебеди, сребристи чайки и др.

След обработката на данните от всички протоколи, резултатите ще бъдат публикувани на Интернет страницата на РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна”.

 

Последна промяна от Вторник, 21 Януари 2014г. 10:13ч.

Простреляна е защитена птица в Област Силистра

Е-поща Печат

На 15 януари 2014 година жител на с. Войново (Община Кайнарджа) е сигнализирал за намерена птица в безпомощно състояние. Служители на общината са транспортирали птицата до РИОСВ-Русе. Установена е огнестрелна рана на лявото крило на ням лебед, което означава, че птицата е станала жертва на бракониерско посегателство.

Раненият лебед е изпратен в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове – гр. Стара Загора, но там е ефтаназиран поради невъзможност да му се окаже помощ.

Немият лебед (Cygnus olor) е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, които забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване.

РИОСВ-Русе призовава ловците за спазват разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазване на дивеча и да не допускат нараняване на защитени видове животни.

 

 

РИОСВ-Русе обяви конкурс за изработка на електронна картичка за водоплаващи птици

Е-поща Печат

Picture_595РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците да участват в конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици.

Конкурсът е част от инициативите на инспекцията за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Картичките трябва да бъдат изработени с помощта на спeциализиран софтуер, по избор на участниците. Обектът на конкурса са водоплаващи птици, които могат да се наблюдават по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици - къдроглави пеликани, неми и пойни лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани и др. В надпреварата могат да участват ученици от основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: 14 - 16 години и 17 - 19 години.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат картичките по е-поща на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес.

Картичките да бъдат с максимална резолюция 1024 х 768 пиксела, записани в jpeg, tiff, gif, bmp и/или pdf формат или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).

Крайният срок за изпращане на картичките е 1 февруари 2014 г., а резултатите ще бъдат обявени на 5 февруари 2014 г. Сред критериите за оценка ще са оригиналност, креативност и сложност на изпълнение. Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на адреси:    http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://srebarnalake.com.

Последна промяна от Петък, 17 Януари 2014г. 14:03ч.

Приключиха проверките за установяване на източника на неприятни миризми в Русе

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе приключиха проверките за установяване на източниците на неприятни миризми, усетени от жителите на град Русе в периода 4-9 януари 2014 г.

Извършени са обходи в различни части на града и са проведени разговори с оператора на газоснабдителната мрежа за Русе. В този период не са регистрирани аварийни ситуации с изтичане на газ в атмосферата.

На 10 януари, при обход в района на Регионално депо за битови отпадъци – Русе е усетена неприятна миризма, сходна на тази от сигналите на гражданите. Директорът на РИОСВ-Русе е възложил на Регионална лаборатория – Русе да се извършват контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в района на депото с Мобилната автоматична станция.

В периода 10-13 януари са извършени непрекъснати измервания по 9 показателя. По основните следени показатели не са констатирани превишения на заложените пределно допустими концентрации. За показателите метан и неметанови органични съединения няма допустими норми, но са отчетени по-високи стойности, съпоставими с данните от измерване в района на Автоматичната измервателна станция „Възраждане”.

Това се дължи на отделяне на сметищен газ от запълнената, но все още нерекултивирана клетка № 1 на Регионално депо-Русе. Сметищният газ основно съдържа метан, но в състава му има и сяросъдържащи съединения (сяроводород и меркаптани), които са носители на неприятна миризма. Наличието на продължителни мъгли, безветрие и отделянето на този газ са причина гражданите да усещат неприятни миризми в определени части на града.

Концентрациите на тези вещества са ниски и не са опасни за здравето на хората.

След промените в метеорологичната обстановка и вдигане на мъглата в инспекцията не са постъпвали сигнали за неприятни миризми.

Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

Е-поща Печат

До 10 март 2014 г. задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети в Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети за 2013 г. са съгласно актуализираната Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. (Обн.. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г., изм. с ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Страница 20 от 86

ПР Сребърна

Галерия