Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе с инициативи за 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО

Е-поща Печат

Logo 60 years BG in UNESCO - Copy - CopyРегионална инспекция по околната среда и водите – Русе в партньорство с други организации ще реализира поредица от инициативи за отбелязване на годишнината от присъединяване на България към  Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО.  Голяма част от проявите са свързани с деца.

Първата е  на 30 май 2016 г. и е съвместна между ОУ „Любен Каравелов“ и инспекцията. До началото на юни ще са известни победителите в националните конкурси за литературна творба на тема „Наследството на Сребърна“ и електронна презентация - „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕКСО“.

Изложба с фотографии на Иво Хаджимишев, представящи обектите на културното и прородно наследство на Балгария под закрилата на международната организация ще бъде открита на 2 юни 2016 г. в Художествена галерия – Силистра.

РИОСВ-Русе е партньор на Обединен детски комплекс – Силистра в организацията на част от събития в рамките на Международния ученически екофорум „Сребърна 2016“. През първия ден от еко-форума - 3 юни в Поддържан резерват „Сребърна“ ще се проведат три практични занимания – еко-игра „Открий легендата“, забавен урок по орнитология и арт-ателие „Пресъздай Сребръна“.

Партньори на инспекцията са учебни заведения, Обединен детски комплекс – Силистра, Галерия „Приятели“ и др.

 

Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО е специализирана агенция на ООН. Създадена е на 16 ноември 1945 г. в Лондон, където 44 държави–членки на ООН участват в специална конференция, на която е взето решение за основаване на Организация на ООН за образование, наука и култура. Учредителният акт е подписан от 37 държави. Понастоящем в ЮНЕСКО членуват 195 държави и 9 асоциирани члена.

България става член на ЮНЕСКО на 17 май 1956 г., няколко месеца след като е приета в ООН.  Страната ни е вписала в Списъка на световното наследство общо 9 културни и природни обекти с изключителна стойност за човечеството. Това са: Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият Несебър, Рилският манастир, Скалните църкви в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Националният парк Пирин и Биосферният резерват Сребърна.

Последна промяна от Петък, 27 Май 2016г. 08:57ч.

РИОСВ-Русе и ОУ „Л. Каравелов“ отбелязват Деня на биоразнообразието и 60-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО

Е-поща Печат

Logo 60 years BG in UNESCO - Copy - Copy

Поради очаквания за валежи днес следобед, планираното тържество ще се проведе на 30 май (понеделник) от 16.00 часа,  в Младежкия парк в Русе  (срещу входа на АГ „Гео Милев“).

Тържество е под надслов „Природата – вдъхновение и наследство“. Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе и ОУ „Любен Каравелов“- Русе. Посветена е на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май и 60-годишнината от присъединяване на Р България към  ЮНЕСКО.

По време на хепанинга, ще бъдат наградени авторите на отличените творби в конкурсите за фотография и рисунка, за проект,  представящ български обект в ЮНЕСКО и за костюм, маска или домино на растение и животно.  Наред с представянето на детския поглед върху красотата на заобикалящия ни свят, идеята на тържеството е да се постави акцент върху българските обекти под закрилата на ЮНЕСКО на територията на РИОСВ-Русе - Ивановски скални църкви (1979) в Област Русе, Свещарска гробница (1985) и Биосферен резерват Сребърна (1983).

            Това е първото от планираните инициативи за отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на Р България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО.

Последна промяна от Четвъртък, 26 Май 2016г. 11:28ч.

На 22 май се отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

Е-поща Печат

IDB-2016-logo-EnБиологичното разнообразие е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите. То е и в основата на поминъка на хората и устойчивото развитие във всички сфери на дейност, включително сектори на икономиката, като селското и горското стопанство, рибарството и туризма. С опазването на биоразнообразието се инвестира в хората, техния поминък и благоденствие. Темата на кампанията през 2016 г. е „Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”.

 

Последна промяна от Петък, 20 Май 2016г. 14:29ч.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 92 контролни проверки през месец април

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе направиха 92 проверки в 85 обекта от контролираната територия. От тях 53 са съгласноплана за контролната дейност, а 38 – извънредни.  За спазване на екологичното законодателство са дадени 56  предписания, съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе е издал 15 наказателни постановления на обща стойност 33 000 лв.

Акценти в контролната дейност през април са проверките за чистотата на дерета и речни корита по заповед на министъра на околната среда и водите и проверките на потенциално опасните обекти, съгласно заповеди на областните управители. Проверени са 6 обекта в Област Русе. Осъществено е пломбиране на част от съоръженията на Петролната база в с. Пиргово, собственост на „Нафтекс петрол” ЕООД, във връзка с прекратяване на дейността й.

Експертите на РИОСВ-Русе взеха участие в комисия по приемане на биологичната рекултивация на две депа във община Ветово. През април са проверени 42 доклада на оператори по изпълнение на условия в Комплексните разрешителни. През месеца се проведоха и комисии за отреждане на площадки в Главиница и Цар Калоян за загробване на животни. Такива предстоят да се проведат във всички общини от контролираната територия.

Охраната на Поддържания резерват „Сребърна“ извади две самоделни лодки и три мрежи от водните огледала под местността „Коджа баир“.  Мрежите за незаконния риболов са прибрани в управлението на резервата. Размножителният период в колонията на къдроглавия пеликан протича без проблеми. Не са констатирани други нарушения на режимите в резервата. 

Пълната справка за контролната дейност през април е публикувана на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

 

50 терена са почистени след проверките на речните корита на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

50 замърсени терена, в населените места от трите области са почистени след осъществената контролна дейност за чистота на речните корите и дерета по заповед на министъра на околната серад ии водите. През периорда март-април са извършени контролни проверки в 152 населени места, в 22 общини от контролираната територия. За почистване на установени замърсени терени в общини и кметства са дадени 17 предписания. Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения на кметовете на  Ветово, Лозница и на Севар (Община Кубрат). Директорът на РИОСВ-Русе е издал наказателни постановления в размер на 7 400 лв.

При осъществената контролна дейност през 2015 и 2016 г., експертите на РИОСВ-Русе отчитат тенденция за подобряване чистотата на речните легла. Вследствие на осъществения контрол, установените замърсявания през 2016 г. са по-малки като количество и размер на замърсената площ спрямо тези през 2015 г. Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените предписания от страна на общинските ръководства в поставените срокове и с необходимото качество.

През месец май ще бъдат извършвани контролни проверки за чистотата на общинските пътни мрежи. 

Страница 20 от 129

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия