Вие сте тук: Новини

Последни новини

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици

Е-поща Печат

IMG 4714Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, е обявен конкурс за изработване на птици.

Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Те могат  да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др.  Желателно е за изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали.

Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи. Конкурсните творби  трябва да се изпращат в РИОСВ-Русе на адрес:  гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,  придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес до 22 май 2014 г. Резултатите  ще бъдат обявени на  29 май 2014 г.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в  ПР „Сребърна”.

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъде изготвен План за управление на Резерват „Бели Лом”

Е-поща Печат

Copy of IMG 5214 С реализацията на предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъдат изготвени Планове за управление на резерват „Бели Лом” и на ЗМ „Ломия”.  Това стана ясно на провелата се работна среща в община Разград на 29 май 2014 г. за обсъждане на превантивните мерки през пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, какъвто е резерватът с представители на местни органи и институции.

Г-жа Светлана Иванова в качеството си на ръководител на проекта представи четирите основни дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на посетителската инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението и мерки за публичност.

Голяма част от дейностите по проекта са насочени към поддържан резерват „Сребърна”, тъй като статутът на защитената територия го позволява. Те са свързани с почистване на захранващия канал от растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата – проучване на терена и проектиране, изграждане на системата, закупуване на мобилна лаборатория и др.

  За резерват „Бели Лом” се предвижда също поставяне на табели за обозначаване на двете еко-пътеки и дървени пейки, маси и кошчета за посетителите. Предвидено е да бъдат изготвени материали за резервата като част от образователните пакети за три възрастови групи.

Повече информация за реализацията проекта и резерват „Бели Лом” може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на адрес: www.srebarnalake.com.

 Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе и е одобрен със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите. Стойността на одобрена та безвъзмездна финансова помощ е 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26).  Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Над 660 тона отпадъци са депонирани на действащите депа в трите области по време на кампанията „Да изчистим България за един ден”

Е-поща Печат

Общо 600.35 тона отпадъци са депонирани на регионални депа в Русе, Разград и Силистра и общинските сметища в Бяла и Две могили по време на кампанията „Да изчистим България за един ден”. Като партньор на кампанията Министерството на околната среда и водите освободи съответните общини, които са оператори на депата от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци на 26 и 27 април 2014 г. Целта е те да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъците от своята територия.

Най-голямото количество отпадъци са депонирани на Регионалното депо в Силистра – общо 190.88 тона, като най-голям дял 127.96 тона. се пада на община Силистра. До депото в Русе са извозени 161.02 тона отпадъци, а в това в Разград - 50.95 тона. На общинското депо в Бяла са депонирани 250 тона отпадъци, от които 230 тона са строителни. На общинското сметище  в Две могили са приети 7.5 тона отпадъци.

В сравнение с предходната година, през 2014 г. са депонирани 200 тона по-малко отпадъци в региона.  

Обобщена справка за депонраните отпадъци по общини можете да видите тук

Последна промяна от Сряда, 30 Април 2014г. 16:12ч.

47 служители на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория –Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден”

Е-поща Печат

47 служители на РИОСВ-Русе и РЛ-Русе към Изпълнителна агенция по околната среда почистиха предварително определения участък от бул. „Придунавски” днес. Така експертите на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите участваха в кампанията „Да изчистим България за един ден”. В акцията по почистване се включиха и деца и внуци на част от експертите.

 РИОСВ-Русе почиства за втори път този терен. За разлика от миналата година сега e установено по-малко замърсяване. Общото количество събрани отпадъци е 22 чувала от 10 л.  Преобладават отпадъците от опаковки от хранителни стоки, кутии от цигари, влажни кърпички и др. В района няма поставени кошчета за отпадъци.

IMG 5175 IMG 5180 - Копие IMG 5194 - Копие
WP 20140426 10 32 08 Smart IMG 5197 - Копие IMG 5199 - Копие
IMG 5193 - Копие IMG 5191 - Копие  IMG 5202  
Последна промяна от Събота, 26 Април 2014г. 14:57ч.

Експертите на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория –Русе се включват активно в кампанията „Да изчистим България за един ден”

Е-поща Печат

 На 26 април 2014 г. от 10 часа експертите на РИОСВ-Русе и РЛ-Русе към Изпълнителна агенция по околната среда ще се включат в кампанията „Да изчистим България за един ден”. Теренът за почистване, определен от Община Русе е по бул. „Придунавски”, в участъка от административната сграда на „Топлофикация” до Музея на транспорта.

Освен акцията по събиране на отпадъци, РИОСВ-Русе е определила дежурен експерт, който ще обобщава информацията за количествата на депонираните отпадъци. Общините Русе, Разград, Силистра, Бяла и Две могили, които са оператори на действащите регионални депа са уведомени предварително да осигурят свободен достъп до депата.

Като партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден” Министерството на околната среда и водите е освободила общините от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци на 26 и 27 април 2014 г. Целта е те да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Наред с това, със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  МОСВ предостави за кампанията 38 500 чувала и 38 500 чифта ръкавици. На областните администрации се предоставени 3550 единични  ваучери за гориво, всеки на стойност 20 лева, които ще бъдат разпределени от ПУДООС на  база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци по области през  2013 г.    

 В деня на почистването гражданите могат да използват горещата телефонна линия на РИОСВ-Русе за въпроси, свързани с организацията по предаване на отпадъците.

Последна промяна от Петък, 25 Април 2014г. 16:36ч.

Страница 20 от 94

ПР Сребърна

Галерия