Вие сте тук: Новини

Последни новини

НПО могат да участват в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе след подаване на заявление

Е-поща Печат

Със Заповед № 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции по околна среда и водите, приет на Колегиум на Министерство на околната среда и водите на 09.03.2015 г.


ПИД предвижда възможност за участие на представители на неправителствени организации (НПО) в заседанията на ЕЕС. Желанието за участие се изразява чрез подаване на писмено заявление в:

-         деловодството на РИОСВ-Русе;

-         по пощата;

-         или по електронен път с електронен подпис;

в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС или 5 дни след изтичане на срока за консултации по чл. 20, ал.1, т. 1 от Наредбата за ЕО.

 

Последна промяна от Сряда, 29 Април 2015г. 17:21ч.

Обявен е национален конкурс по повод 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО

Е-поща Печат

70th anniv logo en col 12По повод  70-тата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО /16 ноември 1945 г./е обявен Национален младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”.

 Организатори са Дипломатическият институт при Министъра на външните работи със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът е предназначен за ученици от гимназиалния курс и студенти и е за изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от българските обекти в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство /* 9 обекта/. Творбите трябва да представят и рекламират обекта, с цел неговото опазване и ефективно използване в културния и социално-икономическия живот на съответния регион.

Освен визуална част предложението следва да съдържа писмено изложение до 1 страница, за това как авторът предлага да бъде опазван и управляван обектът и как вижда участието на младежите от региона в този процес /поемане на патронаж, „осиновяване” на обекта, друго/.

Крайният срок за подаване на конкурсните работи е30 юни 2015 г. на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Условията на конкурса са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

* Общо 9 материални обекта от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, в това число 7 културни и 2 природни обекта, се намират в България. Те са Боянската църква, Ивановските скални църкви, Ма̀дарският конник, Казанлъшката гробница, Несебър - Стария град, Рилският манастир, Свещарската гробница, Национален парк Пирин  и Резерватът „Сребърна”.

Последна промяна от Вторник, 28 Април 2015г. 14:29ч.

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки за чистота на деретата и речните басейни в 22 общини

Е-поща Печат

Съгласно заповед* на министъра на околната среда и водите, в едномесечен срок експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки за наличие на замърсяване и нерегламентирани сметища в близост и в речните корита, в 22 общини, които попадат в териториалния обхват на инспекцията.

На кметовете на общини и населени места са дадени 36 предписания за почистване на установените замърсени терени. За констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени 17 акта за неупражнен контрол на дейностите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци.

Преди  проверките, кметовете на общини получиха предупредителни писма. Десет от тях са извършили почистване и са предприели мерки за недопускане замърсяване на речните легла. Това  са Тутракан, Русе, Сливо поле, Ситово, Самуил, Ветово, Разград, Лозница, Бяла и Ценово.

* Заповед № РД – 114/12.02.2015г. на Министъра на околната среда и водите

Възпитаниците ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Езерче и РИОСВ – Русе отбелязват Деня на Земята 22 април

Е-поща Печат

downloadНа 22 април 2015 г. от 13.00 часа, възпитаниците на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Езерче съвместно с РИОСВ-Русе ще отбележат с поредица инициативи Световния ден на Земята. Тази година международната кампания ще премине под мотото „Време е да дадем пример”.

Организатори на инициативите са училищното ръководство и членовете на екоклуб „Приятели на природата”, създаден по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европески хоризонти” с подкрепата на инспекцията.   

Честването ще започне с беседа за Деня на Земята и ще продължи с интерактивни игри, разработени въз основата на образователните пакети, предоставени от РИОСВ-Русе.

На 22 април ще бъдат излъчени победителите в конкурсите за рисунка под надслов „Нашият дом Земята” за учениците в три възрастови групи и за фотография на тема „Красивото и грозното в природата”, обявен за ученици от V до VІІІ клас на училището. 

Първото честване на Деня на Земята се организира през 1970 г. от Гейлорд Нелсън, сенатор на щата Уисконсин (САЩ), след опустошителното действие на масивен нефтен разлив в Санта Барбара, Калифорния през 1969 година. Понастоящем, всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности посветени на Деня на Земята, акцентирайки върху нуждата да опазим природното наследство на нашата планета.  

През 2015 г., 45-та годишнина от честването на Деня на Земята може да се окаже най-вълнуващата годишнина в историята на опазването на околната среда. Това е годината, в която да се заложи на постигането на икономическия растеж чрез прилагане на устойчиви решения. Година, в която световните лидери най-после да постигнат необходимото съгласие по въпросите за климатичните промени, обвързвайки се с общ договор за предотвратяването им. Година, в която граждани и организации да се откажат от употребата на конвенционални енергоизточници и да започнат да се влагат пари в производството на енергия от възобновяеми източници.

РИОСВ-Русе няма да реагира на сигнали за намерени мъртви екземпляри на животински видове

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе няма да реагира на сигнали за намерени мъртви екземпляри на животински видове. Съгласно разпоредбите на Закона за биологично разнообразие (ЗБР) Регионалните инспекции по околната среда и водите са компетентни органи за разпореждане с екземпляри от защитени видове животни, намерени мъртви или в безпомощно състояние. В тези случаи, законът предвижда екземплярът да се пусне на свобода, изпрати за лечение, предостави на спасителен център или да се остави на място.

Предвид констатирания случай на птици, заразени с Инфлуенца грип (N5N1) и заповедта на  Изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца, е целесъобразно да се изпълняват разпоредбите на ЗБР, които регламентират животното да се оставя на мястото, където е намерено, като за това да се уведомяват незабавно съответните компетентни органи – Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ). Най-важното, което гражданите трябва да знаят е, че животното не трябва да се пипа, независимо от състоянието, в което се намира. 

РИОСВ няма компетенции при епизоотична обстановка. При необходимост, тя може да оказва съдействие на ОДБХ и на другите заинтересовани страни.

Страница 20 от 109

ПР Сребърна

Галерия