Вие сте тук: Новини

Последни новини

Стартира процедура за промяна в режима на дейностите на защитена местност „Суха река”

Е-поща Печат

IMG 1913 - Copy Във връзка с предложение на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерството на околната среда и водите (МОСВ), е стартирало процедура за промяна в режима на дейностите на защитена местност „Суха река”, попадаща в землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка; област Добрич; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари, област Добрич; с. Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, област Добрич; с. Краново, с. Голеш – община Кайнарджа, област Силистра.

Промяната в режима ще допусне изграждането на обекти от газопреносната мрежа на страната. Целта да се избегне риска от увреждане на околната среда в района на защитената местност.

В случай, че собствениците на засегнати имоти и обществени организации имат възражения, трябва писмено да уведомят МОСВ или регионалните структури до 2 юни 2014 г., включително.

Пълният текст на обявата можете на видите тук

 

Защитена местност „Суха река” е обявена със Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна от  с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра – в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, община Добрич, област Добрич, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, община Крушари, област Добрич и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич - в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Площта й възлиза на 23 079,176 дка. В рамките на защитената местност са забранени строителство, с изключение изграждане, ремонт и реконструкция на пътища, включени в списъка на републиканските и общинските пътища; разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли; осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове; палене на огън, освен на определените за това места; залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

 

Пъстри птички оживяха в ръцете на малчуганите от ОДЗ „Синчец”

Е-поща Печат

IMG 5253На 14 май 2014 г. възпитаници от група „Звънче” на ОДЗ „Синчец” - кв. „Средна кула” участваха в открит урок, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ръководството на детското заведение.

 Регионалният координатор БДЗП за Русе Християна Стомонякова  представи египетския лешояд и значението му за поддържане на баланса в природата. Децата научиха за интелигентността на птиците да използват сечива и любопитни подробности от ежедневието им.  

Във втората част на занятието малчуганите изработиха собственоръчно пъстри птички от отпадъчни и природни материали.

Ръководството на ОДЗ „Синчец” работи ситемно за екологичното образование на децата и възпитаване на поведение, щадящо природата. Заведението е спечелило проект в рамките на кампанията „Обичам природата и аз участвам” на Министерството на околната среда и водите.

Последна промяна от Четвъртък, 15 Май 2014г. 13:44ч.

Ученици от ОУ „Иван Вазов” се запознаха с производството на биоразградими опаковки

Е-поща Печат

pic 034

Ученици от ОУ „Иван Вазов” с ръководител Вероника Алексиева посетиха информационния център на  екоинспекцията на 13 май 2014 г. Темата на проведеното занятие бе свързана с производството на биоразградими опаковки. Експертите на РИОСВ-Русе поканиха г-н Радослав Иванов - представител на „Екстрапак” ООД-Велико Търново - един от водещите производители на чанти и опаковки в региона, за да запознае учениците с използваните технологии в предприятието. Инж. Любомир Атанасов представи контролната дейност на РИОСВ-Русе по отношение на разпространението на торбички в търговската мрежа и съответствието им с изискванията на екологичното законодателство.

Посещението на възпитаниците на ОУ „Иван Вазов” е свързано с реализацията на проект на тема: „ Не прави нищо освен снимки, не оставяй нищо освен следи, не убивай нищо освен време”, финансиран по програма „Коменски-учене през целия живот”.

Общо 70 проекта на общини, кметства и учебни заведения от територията на РИОСВ-Русе ще бъдат финансирани в кампанията „Чиста околна среда 2014”

Е-поща Печат

Общо 70 проекта на общини, кметства и учебни заведения територията на РИОСВ-Русе са одобрени за финансиране на рамките на Кампанията на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) „Обичам природата - и аз участвам”.

За 9 общини и 32 кметства ще бъдат отпуснати средства в размер 10  000 лева, а за 15 училища и 14 детски градини – до 5000 лева.

 Дейностите по проектите трябва да приключат до края на ноември месец. Те са свързани с почистване на замърсени площи, облагородяване на терени, засаждане на цветя, оборудване на детски кътове, провеждане на кампании и др.

Пълният списък на одобрените за финансиране проекти можете да видите тук. 

Последна промяна от Четвъртък, 15 Май 2014г. 10:44ч.

Находищата на червен божур на територията на РИОСВ-Русе са в много добро състояние

Е-поща Печат

   IMG 8044Находищата на червен божур (Paeonia peregrina Mill) на територията на РИОСВ-Русе са в много добро биологично състояние. Това установиха експертите на екоинспекцията при проверките в рамките на една седмица.

Четирите естествени находища са със статут на защитени местности и се намират в землищата на селата  Беловец, Печеница, Подайва и Добротица на територията на областите Разград и Силистра. Защитените местности попадат в Държавен горски фонд или в общински земеделски земи. Границите им са маркирани и са поставени обозначителни табели. Не са констатирани нарушения на режимите в защитените територии.

 С най-висока плътност  е популацията на червения божур в землището на село Беловец. Растението е разпространено на групи/петна между 20-40 екземпляра. В рамките на едно находище в Добротица и Печеница са наблюдавани различни  фази на цъфтеж. Там ще се дадат предписания да се извършат горскостопански дейности, за да се осигури необходимата осветеност.

           IMG 8043

Червеният божур е и лечебно растение, но за добиването му от природата се налагат известни ограничения. Той е поставен под специален режим на опазване и ползване и желаещите трябва да подадат заявления за квоти за добиването му.

 Диворастящият  божур се различава от градинския. По-крехък, нежен  и нетраен е. Затова е забранено брането и унищожаването му от природата.

 

Латинското име на божура е пеония. Според легендата лечителя Пеон е бил ученик на церителя Ескулап.  Той използвал чудно растение и излекувал бога на подземното царство Плутон, който бил ранен от Херкулес. Учителят му завидял и заповядал да се убие Пеон.  Плутон не разрешил това да се случи и превърнал лечителя в красиво цвете – пеония /божур/.

IMG 8063Още от древни времена божурът е известен като лечебно и магическо растение.В китайската медицина се използват всички части на растението – корени, стъбла, цветове и с него се лекуват много  болести. Поради наличието на хром и стронций в корените му, той се използва в състава на противоракови средства. През Средновековието в Европа се е прилагало при лечение на задушаване и подагра. А в България, в народната медицина се използва при стомашно – чревни разстройства, кашлица, треска, ревматизъм. 

Последна промяна от Понеделник, 19 Май 2014г. 11:50ч.

Страница 20 от 95

ПР Сребърна

Галерия