Вие сте тук: Новини

Последни новини

Екип на национална японска телевизия засне уникални кадри в резерват Сребърна

Е-поща Печат

P1010396Екип на националната телевизия „ТБС Вижън“ – Токио (Япония),  засне уникални кадри на територията на Поддржан резервт „Сребърна“. В рамките на 10 дни от престоя са обходени и заснети с висококачествена апаратура колонията на къдроглавия пеликан и местообитанията на защитените видове птици.

За първи път в Сребърна са осъществени подводни снимки на кореновата система на плаващите тръстикови острови и удавената върбова гора. Особен интерес за екипа на японската телевизия са предизвикали местообитанията на редките защитените растения блестяща млечка и блатно кокиче. Заснети са уникални кадри на улавяне на жертви и процеса на хранене при  хищното растение обикновена мехурка.

Консултант на телевизионния екип е представител на Института за биоразнообразие и екосистемни услуги към БАН. Той е отчел много добро състояние на популациите на защитените растения, които в Плана за управление на резервата са посочени с ограничено разпространение.

ТBS Vision Inc., която е дъщерна на водещата  TBS (Tokio Broadcasting System Television Inc.) заснема документални филми на обекти на Световното наследство, под закрилата на ЮНЕСКО, част от които е и Биосферен резерват „Сребърна“. Очаква се документалният филм да бъде излъчен в Япония в средата на август, след което ще бъде предеоставен на РИОСВ-Русе за некомерсиални цели и  работа с деца.

   Автор снимка: инж. Надежда Савова      

Последна промяна от Понеделник, 13 Юни 2016г. 15:57ч.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 100 обекта на контролираната територия

Е-поща Печат

            През месец май експертите на РИОСВ-Русе са осъществили контрол на  100 обекта от територия и са извършили 114 проверки, от които 47 по план и 67 – извънредни. За спазване на екологичното законодателство са дадени 33 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната следа (ЗООС) и специалните закони са съставени 6 акта  за установяване на административни нарушения (АУАН).

Директорът на РИОСВ-Русе е издал 7 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18 200 лв.

През месец май, акцент в контролната дейност е контролът по чистотата на общинските пътища и пътните съоръжения. Проверени са 13 общини в периода 9-31 май 2016 г. Не са констатирани замърсени терени. Дадено е предписание единствено на община Бяла за почисти замърсен участък със строителни отпадъци от пътната мрежа. Предписанието е изпълнено в дадения срок.

            През месец май е извършен последващ контрол по изпълнение на дадените предписания за почистване на речните легла от замърсяване. Констатирано е, че всички 17 предписания, дадени през първия етап на проверките са изпълнени. По съставени актове за установени замърсени терени в близост до речни корита през предходен период на кметовете на общини Лозница и Ветово през месеца са издадени две НП на обща сума от  6000 лв.

            Акцент в контролната дейност през месец май е засилен контрол върху режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви. Съставени са 2 АУАН за нарушение на Заповед РД-361/09.04.2004 г., определяща режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от охлюви (ДВ, бр. 38/2004 г.). Едното нарушение е за неуведомяване на РИОСВ-Русе за организиран пункт за изкупуване на охлюви, а другото е за необорудван с калибровъчно сито, с диаметър на отворите 28 мм., пункт за изкупуване на охлюви.

            На територията на Поддържан резерват „Сребърна“ са извършени 8 планови и 19 извънредни проверки. Дадени са 2 предписания и са съставени 2 бр. АУАН. Във връзка с констатирани нарушения на режимите в ПР „Сребърна” през м. април 2016 г. и съставени АУАН на две физически лица, са издадени са 2 наказателни постановления, в размер на 1000 лв., всяко.

            Извършени са 6 проверки по сигнал за намерени птици в безпомощно състояние, като екземплярите са изпратени в ЦРРРВ-Стара Загора, както и 5 проверки по сигнали за нерегламентирано изкупуване на охлюви.

Пълната справка за контролната дейност през април е публикувана на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

 

Излъчени са победителите в двата национални конкурса на РИОСВ-Русе по повод 60-годишнината от присъединяване на Р България към ЮНЕСКО

Е-поща Печат

P1010457Комисия от експерти на РИОСВ-Русе и външни оценители определиха победители в националните конкурси за електронна презентация и литературна творба,  посветени на 60-годишншната от българското членство в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО.

В надпреварата се включиха 56 електронни презентации на тема „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ и 7 литературни творби на тема „Наследството на Сребърна“. В конкурсите се състезаваха ученици от Русе, Силистра, Дулово, Исперих, Разград, София, Варна и  Велико Търново. 

Постъпилите творби са класирани в две възрастови групи. Безспорен фаворит в конкурса за прeзентации е  Преслава Христова от  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“  гр. Велико Търново. Тя е представила филм за всички обекти под закрилата на ЮНЕСКО, на английски със субтитри на български език. Освен грамота, победителката ще получи и награда фотоапарат. Специалната награда на инспекцията е за колективната творба на клуб „Пеликан“ към Обединен детски комплекс – Силистра. Поощрителна награда се присъжда на група ученици от СОУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Екипът е разработил презентации за всички български обекти на ЮНЕСКО,  за самата организация и нематериалното наследство.  

Победители в литературните конкурси в съответните възрастови групи са Радостина Димитрова -СОУ „Възраждане“ . гр. Русе и Иван Иванов – СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе. За оценяването на литературните творби РИОСВ-Русе покани Пламен Атанасов  – приятел на инспекцията.

Резултатите от конкурсите бяха обявени на откриването на Международния ученически екофорум „Сребърна 2016“ в гр. Силистра, проведен  по повод годишнината от присъединяване на Р България към ЮНЕСКО и Световния ден на околната среда 5 юни. Списъците с победителите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

До края на седмицата ще бъдат подготвени грамотите и наградите за победителите в конкурсите.  

Най-добрите творби ще бъдат публикувани на интерент страниците на инспекцията и на Поддържан резерват „Сребърна“ и ще бъдат използвани при подготовката на печатни материали.

 

Последна промяна от Петък, 12 Август 2016г. 16:35ч.

Езерото Сребърна кипи от живот

Е-поща Печат

 MG 1243В момента във всички водни площи на Поддържан резерват „Сребърна“ се наблюдава най-многобройното струпване на птици. Колонията на къдроглавия пеликан наброява 250 екземпляра. Тази година размножителният период премина спокойно. Броят на младите екземпляри е 110 от 70 възрастни двойки. Младите пеликани се учат да летят и да извършват риболов. В колонията се наблюдават 10 малки, със слабо оперение, които се излюпиха последни.

На поколение се радват и лебедите. Средно на двойка са преброени 4-5 малки. При две от двойките лебеди имат по 7 малки.

Смесената колония от чапли е в много добро състояние. Наблюдават се и лопатарки, блестящ ибис и други защитени видове.

Нивото на водата в езерото е 305 см, а при захранващия канал 110 см. Обстановката в резервата  е спокойна.

Последна промяна от Вторник, 07 Юни 2016г. 10:41ч.

Пореден, абсурден сигнал постъпи в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе постъпи сигнал от жител на град Русе за „неудобство“, причинено от  сова. Звуците от малкото животно причинява безсъние на подателя на сигнала в рамките на седмица. Местотоживеенето или квартала не се упоменават.  За сметка на това, се отправя въпрос къде да се занесе совата, за да бъде при родителите си и по този начин да се гарантира спокойният сън на гражданите.

Какво се очаква като реакция от страна на инспекцията – да извърши разследване относно местоживеенето на подателя на сигнала и да установи родителите на младия екзепляр, за да се елиминира дискомфорта на гражданите?.

Екипът на инспекцията остава сигналът без последствия.  Средномесечно в РИОСВ-Русе постъпват около 30 сигнала и 6 писмени жалби. Една трета от сигналите и жалбите са свързани с особености на междусъседско общуване или обстоятелства, които не биха оказали влияние върху компонентите на околната среда.  Подобни опити за проява на „загриженост“ за околната среда оставят съмнения за липса на  уважение към държавна институция. 

Последна промяна от Сряда, 01 Юни 2016г. 11:28ч.

Страница 20 от 130

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия