Три заповеди за принудителни административни мерки през септември издаде РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

През месец септември РИОСВ-Русе връчи три заповеди за налагане на принудителни административни мерки  на оператори от контролираната  територия.

За установено административно нарушение на условие в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД – Русе  е приложена принудителна мярка за пломбиране на 108  въздушни клапи, осигураващи естествена вентилация на Хале № 3. До мярката се стигна след получени множество сигнали за неприятни миризми, характерни за производството на дружеството.

Като превантивна мярка са пломбирани 14 резервоара на площадката на „Полисан” АД, гр. Русе. Мярката еналожена за констатирано несъответствие между броя на резервоарите, посочени в уведомлението за класификация за оценка на риска на предприятието и тези на площадката.

 На млекопреработвателното предприятие „Интер ЕС 2000“ ЕООД – с. Ситово е връчена заповед и е даден срок до 20 октомври за осигуряване на техническа възможност за прилагане на принудителна административна мярка за запечатване на съоръженията. Мярката е предприета след установяване на превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени с Разрешителното за заустване и констатирано неработещо пречиствателно съоръжение.

 

България в Юнеско

Галерия