Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Екип от експерти на РИОСВ – Русе, Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе и "ВиК" ООД в града провериха сигнали за неприятни миризми, постъпили в ранните часове на 4 август. В хода на проверката в Западната промишлена зона на Русе e установено, че са основателни.

Взети са проби от отпадъчни производствени води на „Оргахим Резинс“ АД. Проверени са инсталациите и пречиствателните съоръжения на дружеството.

Констатираните  миризми съвпадат с посочените в сигналите на гражданите. Визуално отпадъчните води са били оцветени в синьо-лилаво, с характерна за производството миризма на летлива органика. 

Контролните проверки ще продължат и след излизане на резултатите от извършеното пробонабиране. Ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия. 

България в Юнеско

Галерия