Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Екип на РИОСВ – Русе провери сигнали за неприятни миризми на изгорели пластмаси, гуми и кабели от кварталите „Здравец“ и „Възраждане“ и централната част на Русе. От проверените предприятия в Източна промишлена зона на Русе не са установени нарушения или наличие на площадки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Проверени са и стопански постройки в землището на град Мартен, където е установено продължаващо горене на бали от слама, селскостопанска продукция и отпадъци. Пожарът е възникнал в средата на месец август, но поради силния вятър се е възобновил през нощта на 19 срещу 20 август. 

Посоката и силата на вятъра са  способствали димните газове от възобновения пожар да достигнат до територията на Русе. Няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители в пунктовете за КАВ в града, но се наблюдава повишаване в нивата на замърсителите, характерни а горивни процеси.

България в Юнеско

Галерия