РИОСВ – Русе инициира проверка на производствено дружество

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе и представители на Областна администрация-Русе, Община Русе, Регионална дирекция за национален строителен контрол, Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция  и  Областна дирекция  „Пожарна бедзопасност и защита на населението“  провериха предприятието „Адванст техник композит“ ЕАД, което е производител на изделия от стъклопласт. Проверката е извършена по инициатива на РИОСВ – Русе, със заповед на областния управител. Поводът е изградена нова аспирационна система в цеха, за която инспекцията не е била уведомена. Новото съоръжение, предназначено за подобряване на условията в работна среда е установено в края на миналата година, при извънредни проверки за неприятни миризми в района на производствената площадка. РИОСВ-Русе ще предприеме съответните административно - наказателни мерки спрямо дружеството за неспазване разпоредбите на екологичното законодателство.

България в Юнеско

Галерия