Извънредна проверка в ТЕЦ-Русе-Изток не установи превишения на серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка днес в „Топлофикация-Русе“ ЕАД, експлоатираща ТЕЦ-Русе-Изток. Целта е да установи има ли превишения на следените от собствен непрекъснат  мониторинг (СНИ) замърсители и вида на  използваните горива. Извънредната проверка е по постъпили сигнали за тъмен дим от комините на ТЕЦ-Русе, миризми на нефтопродукти и хлор. 

Данните от СНИ не показват превишения на следените показатели – серни и азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Към момента като гориво се използват въглища, като се добавя до 20 % биомаса (слънчогледова люспа), което е разрешено с комплексното разрешително. За допълнително очистване на отпадъчните димни газове в реактора се впръсква вода, което води до повишаване на влажността им, респективно стават видими с невъоръжено  око.

По време на сигналите преносът на въздушните маси е бил от югоизток, към юг и югозапад. Данните от Автоматичната станция „Възраждане“ през почивните дни показват завишаване, но не превишения на нивата на азотни оксиди, както и по-високи  стойности на бензен във вечерните и нощните часове. Неприятните миризми вероятно са от нерегламентирано изгаряне на отпадъци в покрайнините на града. 

България в Юнеско

Галерия