Състоя се работна среща с проектантите на биофилтрите на „Монтюпе“

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ – Русе проведоха днес работна среща с екип от специалисти, проектиращи изграждането на биофилтрите на „Монтюпе“ ЕООД. Срещата се състоя по молба на проектантите. Обсъдени бяха констатираните проблеми по вентилационните системи на завода, причините за допускане на нерегламентираното изхвърляне на непречистени емисии, както и детайли по представените разработки – височина, оптимален обхват на вентилационните системи и др. технически параметри.

Проектирането и въвеждането на биофилтри за пречистване на отпадъчните газове от производството на „Монтюпе“ ЕООД е в изпълнение на дадено предписание от РИОСВ – Русе и включено в инвестиционната програма на дружеството. Целта е да бъдат обхванати всички емисии от работната среда и тяхното пречистване преди да се изхвърлят в природата.

България в Юнеско

Галерия