Завишени нива на замърсители, но без превишения на нормите са отчетени след пожара на депото в Русе

Е-поща Печат

Завишени нива на замърсители на въздуха в Русе, но  без превишения на нормите са отчетени от автоматичната станция в кв. „Възраждане“ и мобилната станция на бул. „България“ тази нощ вследствие на пожара, възникнал на 3 ноември  на Регионално депо за отпадъци. Завишения има в показателите на атмосферните замърсители бензен, азотни оксиди, въгледороден оксид и фини прахови частици. Такива превишения са характерни за горивни процеси след пожар.

Към момента все още теренът на депото тлее, но се очаква до късния следобед да бъде запръстен.

РИОСВ-Русе ще извърши извънредна проверка на депото следващата седмица и ще изиска от оператора информация относно възникването на инцидента. В зависимост от резултатите на проверката ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки спрямо оператора.

България в Юнеско

Галерия