Проверена е сепариращата инсталация за отпадъци в Русе във връзка с инцидент

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе провериха вчера сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци в град Русе, във връзка с възникнал пожар, в ранните часове на 7 февруари. Сигналът за инцидента е получен в РИОСВ чрез оператор 112. Представител на екоинспекцията е бил на мястото на аварията, където са се провеждали необходимите  действия от органите по пожарна безопасност.

При проверката е установено, че наличните отпадъци от сепариране са разположени в две халета, на купчини с обем около 50 м 3 всяка, с общо тегло около 400 т.  Отпадъците все още са тлеели,  участъка се е оросявал с вода.

При документалната проверка  е установено, че с договор „Топлофикация-Русе“ ЕАД е прехвърлила собствеността  към дружество, на което възлага дейностите с отпадъци на сепариращата  инсталация. За тези дейности бъдещият оператор е подал документи в инспекцията, но все още няма издадени необходимите разрешителни. За това нарушение спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

България в Юнеско

Галерия