Няколко нарушения са установени при извънредна проверка в завода за мая в Русе

Печат

Hlebna mayaЕксперти на РИОСВ-Русе констатираха няколко нарушения на екологичното законодателство при извънредна проверка вчера. Тя е във връзка с постъпил сигнал за изтичане на оцветени води и неприятна миризма в района на заустването на „Българска хлебна мая“ ЕООД. Проверката е съвместна, с представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната лаборатория – Русе при ИАОС.

При оглед на кейовата алея и прилежащия скат към предприятието е установено, че са  нарушени цялостта и проводимостта на отвеждащия колектор, намиращ се извън територията на площадката, който зауства в река Дунав. В резултат на това отпадъчните води се разливат по ската и се събират в най-ниската част. Теренът е заблатен, с приблизителна площ около 50 квадратни метра. В момента на проверката от колектора е имало отткок на оцветени води. Взети са водни проби, резултатите от които ще станат ясни до седмица.

При проверка на площадката е установено, че предприятието е възобновило производствената дейност без да уведоми за това еконспекцията. С това е нарушено дадено предписание при предишна проверка. Производствените води се заустват без пречистване и без разрешителен документ в река Дунав.

За установените нарушения РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки спрямо „Българска хлебна мая“ ЕООД. Ще бъдат сезирани и компетентните институции за установените реконструкции на производствената площадка.