Проверено е „Оргахим“ АД във връзка с ново инвестиционно предложение

Печат

Извънредна проверка във връзка инвестиционно предложение на „Оргахим“ АД е извършена в края на миналата седмица. Проверката е с цел събиране на допълнителна информация във връзка с намерението на фирмата да преустрои съществуваща сграда за производство на автобои.

При обхода на площадката е костатирано, че са монтирани част от съоръженията за новото производство. Дружеството не е представило на място съгласувана документация, както и издадено разрешително за строеж, за което РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи.

При обхода на производствената площадка са установени около 90 еднокубикови бидона с отпадъци от производството, които се съхраняват на открито. От фирмата са представили необходимата документация за този вид опасен отпадък - работни листи за класификация и отчетни книги. На дружеството е дадено предписание в кратки срокове да преместят за съхранение бидоните в закрито помещение и да ги предадат за последващо третиране на фирми с разрешителни за този вид дейност.