Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния университет по програма на UNESCO

Е-поща Печат

 MG 8238 1Биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ представиха експерти на РИОСВ-Русе пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.   

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни био-ферми, винарни и хотели.

Програмата на форума включваше теоретична и практическа част, както и работа по групи. По време на сесиите бяха представени Програма МАВ, политиките за управление, устойчиво земеделие, брандинг и маркетинг на биосферните паркове. Участниците посетиха разнообразни обекти - био ферми, еко-хотели, културно-исторически забележителности, еко-пътеки и др., които са чудесни примери за бизнес и устойчиво развитие в района на биосферните паркове.

Биосферен парк Сребърна“, заедно с „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ бяха официално сертифицирани през 2017 г., в уверение, че защитените територии покриват новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на UNESCO

Концепцията на биосферните паркове надгражда идеята на основната  „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите до „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

България в Юнеско

Галерия