Извънредният мониторинг на въздуха в с. Николово не показа превишения на нормите на атмосферните замърсители

Е-поща Печат

Мобилната  станция на Регионална лаборатория - Русе към ИАОС не е регистрирала отклонения от нормите на следените показатели за качеството на въздуха (КАВ) в с. Николово. Извънредният мониториг беше извършен заради възникналия пожар на производствената площадка на „Дунарит“ АД в края на миналата седмица. Той е проведен в рамките на 24 часа - от 13.00 часа на 27 септември до 12.00 часа на 28 септември. Отчетените стойности на азотни и серни оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици не са достигнали пределните допустими норми. Не са отчетени и отклонения в следените замърсители от пункта за мониторинг на атмосферния въздух, разположен на площадката на Втора РСБПЗН в Източна промишлена зона на град Русе.

България в Юнеско

Галерия