Експертите на РИОСВ-Русе провериха 72 обекта през септември

Е-поща Печат

През месец септември експертите на РИОСВ-Русе извършиха 78 проверки на 72 обекта, от които 19 планови и 59 извънредни. За констатирани нарушения са  дадени 35 предписания.  През отчетния период не са съставяни актове за установяване на административни нарушения. Директорът е издал 3 наказателни постановления на обща стойност 26 000 лв. Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 3 900 лв., а по еднократни и текущи санкции е 2 840 лв.

През септември в инспекцията са  постъпили общо 185 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на интернет страницата. От тях 90 % са за неприятни, задушливи миризми в гр. Русе, а останалите 10% са за намерени птици в безпомощно състояние,  нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, оцветени води на р. Русенски Лом-землище гр. Русе.  По-голямата част от сигналите за неприятни миризми са свързани с изгарянето на следжътвени отпадъци на територията на Р Румъния.

По всички сигнали са предприети действия. По 29 от сигналите са извършени проверки, 87 са основателни, 80 са неоснователни и 17 са препратени по компетентност. По един сигнал предстои съвместна проверка с други институции през месец октомври. За един и същи проблем-задимяване и неприятни миризми в гр. Русе са подадени 157 сигнала.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

България в Юнеско

Галерия