Отчетени са превишения на фини прахови частици вследствие на горивните процеси в Румъния

Е-поща Печат

 Минимални превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10 ) са отчетени от АИС „Възраждане“ в гр. Русе на 24 октомври. Измерената средноденонощна стойност  на ФПЧ10 е  51.55 микрограма на кубичен метър (при норма 50 мкг/м3). Незабавна проверка на РИОСВ - Русе вчера установи, че източникът на неприятните миризми, за които са получени десетки сигнали, не е промишлен. Причината за замърсяването на атмосферния въздух е изгаряне на следжътвени остатъци на терен, източно от град Гюргево, на територията на Република Румъния. Това беше потвърдено от Областна администрация и РДПБЗН - Русе.

В периода между 17 и 18 часа вчера в пункта за мониторинг са отчетени моментни пикови стойности на фини прахови частици 2.5 микрона, достигащи до 400 микрограма на кубичен метър. По-късно нивата са се нормализирали до нормалните за сезона фонови стойности между 20 и 30 мкг/м3.

През периода са отчетени и моментни завишени стойности на други атмосферни замърсители като азотни и серни оксиди и въглероден оксид, но за тях не са превишени средночасовите норми.

Данните за качеството на атмосферния въздух са пулбликувани на интернет страницат на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

България в Юнеско

Галерия