Приключи инвентаризацията на промишлените обекти в Западна промишлена зона на Русе

Е-поща Печат

Приключи инвентаризацията на обектите в Западна промишлена зона (ЗПЗ) на град Русе. Тя е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД,   през месеците октомври и ноември.

Инвентаризацията е разпоредена от директора на РИОСВ-Русе заради зачестили сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом през летните месеци.

При извънредните проверки е установено, че  част от помещения, на  площадките на бившите предприятия „Тих труд-Русе“ ЕООД, „Славянско изкуство”, „Малки трактори“, „Дунавия“, „Бор“ Дунавска коприна“, „Руболт“ и „Площадка специални телове и гвоздеи“, са отдадени под наем на фирми, с разнородна  дейност. Част от тях, при осъществяване на дейността си формират оцветени отпадъчни води. Такива са производства на бои в органичен разтворител и на водна основа, производство на кори за яйца и опаковки от велпапе, печетна база  и др. В рамките на инвентаризацията на оператори в ЗПЗ са дадени предписания за изграждане на локални пречиствателни съоръжения, за преустановяване заустването на производствени отпадъчни води в битовата канализация и сключване на договор с „ВиК“ ООД - Русе. 

На ВиК са предадени всички съставени протоколи. Дружеството  следва да извърши допълнителни проверки за привеждането на дейността на  новоустановените фирми съобразно изискванията на Закона за водите, тъй като е оператор на градската канализационна мрежа, част от която е колектор „Трети март“.

България в Юнеско

Галерия