Документации по Обществени поръчки до 01.01.2020

Заглавие на статията Автор Посещения
1 Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” Администратор 295
2 Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...” Администратор 207
3 Протокол 1/21.01.2020 г. по процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” Администратор 304
4 Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...” Администратор 235
5 Разяснение по процедура „публично състезание” с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”- 2 Администратор 322
6 Разяснение по процедура „публично състезание” с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”- 1 Администратор 306
7 Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е٭...” Администратор 266
8 Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” Администратор 947
9 Разяснение по открита процедура с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ ...” Администратор 281
10 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня..." Администратор 355

Страница 1 от 3

България в Юнеско

Галерия