Решения по ОВОС/становища ЕО

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 6 - 6/ 2012г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 6 - 6/ 2012 г. отвори

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 4 - 5 / 2012 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 4 - 5 / 2012 г. отвори

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 3-4 / 2012 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 3-4 / 2012 г. отвори

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 2 - 3 / 2012 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 2 - 3 / 2012 г. отвори

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 1 – 2 / 2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 1 2 / 2012 г. отвори

Страница 2 от 6

България в Юнеско

Галерия