Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и/или ЕО

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 6 – ПР/2013 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 6 – ПР/2013 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 5 – ПР/2013 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 5 – ПР/2013 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 4 – ПР/2013 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 4 – ПР/2013 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 3 – ПР/2013 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 3 – ПР/2013 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 2 – ПР/2013 г.

Е-поща Печат

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 2 – ПР/2013 г. отвори

Страница 1 от 74

България в Юнеско

Галерия