Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и/или ЕО

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 99 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 99 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 96 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 96 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 97 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 97 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 98 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 98 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 93 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 93 – ПР/2012 г. отвори

Страница 3 от 74

България в Юнеско

Галерия