Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и/или ЕО

РЕШЕНИЕ № РУ -7- ЕО/2012 г.

Е-поща Печат

РЕШЕНИЕ № РУ -7- ЕО/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 85 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 85 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 84 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 84   – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 82 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 82 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 83 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 83 – ПР/2012 г. отвори

Страница 6 от 74

България в Юнеско

Галерия