Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и/или ЕО

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 13 – П / 2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 13 – П / 2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 12 – П / 2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 12 – П / 2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 70 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 70 – ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ –69– ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ –69– ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 64 – ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 64 – ПР/2012 г. отвори

Страница 10 от 74

България в Юнеско

Галерия