Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и/или ЕО

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 1 – ПР/2013 г.

Е-поща Печат

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 1 – ПР/2013 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ - 100 - ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ - 100 - ПР/2012 г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 101– ПР/2012 г.

Е-поща Печат
Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 101– ПР/2012 г. отвори

РЕШЕНИЕ № РУ - 8 - ЕО/2012 г.

Е-поща Печат
РЕШЕНИЕ № РУ - 8 - ЕО/2012 г. отвори

РЕШЕНИЕ № РУ - 9 - ЕО/2012 г.

Е-поща Печат

РЕШЕНИЕ № РУ - 9 - ЕО/2012 г. отвори

Страница 2 от 74

България в Юнеско

Галерия