Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 205/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 205/24.01.2013 г. “Ремонт и реконструкция на сградно водопроводно отклонение за ПИ 66425.501.6319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Сребра-90-Никола Добрев”

Изходящ № 204/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 204/24.01.2013 г. “Изграждане на склад за бяла техника” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Ники-2001” ЕООД

Изходящ № 203/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 203/24.01.2013 г. “Благоустрояване, озеленяване и изграждане на детска площадка” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Силистра

Изходящ № 202/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 202/24.01.2013 г. “Изграждане на уличен водопровод” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Исперих.

Изходящ № 201/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 201/24.01.2013 г. “Строителство на къща за гости” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Терасол-2009” ЕООД

Страница 5 от 591

България в Юнеско

Галерия