Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 187/23.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 187/23.01.2013 г. “Затваряне на остъкление и промяна на фасада на закрита разпределителна уредба /ЗРУ/ в подстанция "Приста"” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Енерго-про мрежи” АД

Изходящ № 179/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 179/22.01.2013 г. “Преустройство на таванско помещение с изграждане на надзид до 1.5 м за обособяване на жилище” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Марин Тодоров Скорчелиев, Иванка Димитрова Скорчелиева

Изходящ № 175/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 175/22.01.2013 г. “Газификация на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1891 г." - гр. Кубрат” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1891 г." - гр. Кубрат

Изходящ № 174/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 174/22.01.2013 г. “Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с № 051929 в землището на с. Искра, община Ситово, с цел изграждане на метален навес за селскостопанска техника и инвентар” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Юсаф-Юмер Осман”

Изходящ № 173/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 173/22.01.2013 г. “Изграждане на автомивка” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Братя Донки” ЕООД

Страница 6 от 591

България в Юнеско

Галерия