Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 44/08.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 44/08.01.2010г. “Промяна предназначението на помещение в шивашко ателие” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Валентин Николов

Изходящ № 27/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 27/06.01.2010г. “Закупуване на съоръжения за съхранение и оползотворяване на торовите маси за свиневъдно стопанство” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Бисер Кирилов”

Изходящ № 26/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 26/06.01.2010г. “Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда, покрита с порта, складова постройка и изграждане на нова жилищна сграда за селски туризъм” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Ранг – Николай Генчев”

Изходящ № 25/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 25/06.01.2010г. “Изграждане на подземна тръбна мрежа за съобщителни кабели чрез полагане на три броя HDPE тръби” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Кейбълтел” ЕАД

Изходящ № 24/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 24/06.01.2010г. “Изграждане на гараж” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Пламен Иванов

Страница 590 от 591

България в Юнеско

Галерия