Становища по инвестиционни предложения

изх. № 172/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 172/22.01.2013 г. “Изграждане на детска площадка в междублоковото пространство:бл. "Лебед" - бл. "Жерав", кв. "Здравец-изток"” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Русе

Изходящ № 171/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 171/22.01.2013 г. “Обновяване на 40 броя детски площадки на територията на град Русе” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Русе

Изходящ № 170/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 170/22.01.2013 г. “Изграждане на гараж и работилница” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Маклер комерс” ЕООД

Изходящ № 169/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 169/22.01.2013 г. “Изграждане на водопроводно и канализационно отклонение” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Индустриал комерс” ЕООД

Изходящ № 141/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 141/21.01.2013 г. “Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда, смесен магазин и склад на едро за хранителни стоки” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Шерифе Исмаил Хасан

Страница 7 от 591

България в Юнеско

Галерия