Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 132/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 132/21.01.2013 г. “Засаждане на трайни насъждения: сливи "Стенлей" и кайсии "Мъркулещи"” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Айхан Ахмедов Исмаилов

Изходящ № 131/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 131/21.01.2013 г. “Изграждане на жилищна сграда и гараж” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Георги Йорданов Казаков

Изходящ № 130/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 130/21.01.2013 г. “Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на Общинска администрация гр. Ветово” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Ветово

Изходящ № 118/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 118/16.01.2013 г. “ Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция 4697” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Космо България мобайл” ЕАД

Изходящ № 117/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 117/16.01.2013 г. “Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция 4509” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Космо България мобайл” ЕАД

Страница 9 от 591

България в Юнеско

Галерия