Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 112/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 112/16.01.2013 г. “Промяна предназначението на част от сграда в автосервиз” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Булексим” ООД

Изходящ № 111/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 111/16.01.2013 г. “Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво с обем на резервоара 20 куб. м” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Булексим” ООД

Изходящ № 110/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 110/16.01.2013 г. “Изграждане на модулна станция с обем на резервоара 20 куб. м за зареждане на МПС с дизелово гориво” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Ф+С агро” ООД

Изходящ № 109/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 109/16.01.2013 г. “Изграждане на навес за съхранение на селскостопански инвентар” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Джелял Кязим Мустафа

Изходящ № 108/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 108/16.01.2013 г. “Преустройство, промяна предназначението и реконструкция на съществуваща сграда - читалище в офис сграда с поливалентни функции” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Ара инвест” ЕООД

Страница 10 от 591

България в Юнеско

Галерия