Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 303/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 303/31.01.2013 г. “Преустройство на част от обслужваща сграда на бензиностанция в заведение за дюнер” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Тет-груп 4” ООД

Изходящ № 301/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 301/31.01.2013 г. “Изграждане на водопроводно отклонение” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Георги Иванов Неделчев

Изходящ № 299/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 299/31.01.2013 г. “Изграждане на пристройка върху съществуващ хранителен магазин” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Бюлент Ремзи Билял

Изходящ № 298/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 298/31.01.2013 г. “Аварийно укрепване на опорите на мост на км 36+945, намиращ се на републикански път ІІІ-202 на р. Черни лом при село Кацелово, община Две могили” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Областно пътно управление - Русе

Изходящ № 297/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 297/31.01.2013 г. “Преустройство на скалд в автосервиз и строеж на автомивка” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Нора Каменова Дженкова

Страница 2 от 591

България в Юнеско

Галерия