Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 107/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 107/16.01.2013 г. “Изграждане на производствена сграда - цех 28 за обработка на метални изделия: пробиване, заваряне, зачистване и огъване на листов метал и тръби” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Доминекс про” ЕООД

Изходящ № 106/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 106/16.01.2013 г. “Полагане на оптичен кабел за пренос на данни и глас” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “БТК” АД

Изходящ № 105/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 105/15.01.2013 г. “Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 4505” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Космо България мобайл” ЕАД

Изходящ № 104/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 104/15.01.2013 г. “Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 4506” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Космо България мобайл” ЕАД

Изходящ № 103/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 103/15.01.2013 г. “Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 4722” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Космо България мобайл” ЕАД

Страница 11 от 591

България в Юнеско

Галерия