Изходящ № 105/15.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 105/15.01.2013 г. “Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 4505” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Космо България мобайл” ЕАД

България в Юнеско

Галерия