Изходящ № 106/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 106/16.01.2013 г. “Полагане на оптичен кабел за пренос на данни и глас” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “БТК” АД

България в Юнеско

Галерия