Изходящ № 107/16.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 107/16.01.2013 г. “Изграждане на производствена сграда - цех 28 за обработка на метални изделия: пробиване, заваряне, зачистване и огъване на листов метал и тръби” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Доминекс про” ЕООД

България в Юнеско

Галерия