Изходящ № 134/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 134/21.01.2013 г. “Изграждане на жилищна сграда с допълващо застрояване” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Александър Ангелов Момчев

България в Юнеско

Галерия