Изходящ № 135/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 135/21.01.2013 г. “Строителство на селскостопански склад /навес/” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Дием-Дичо Дичев”

България в Юнеско

Галерия