Изходящ № 136/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 136/21.01.2013 г. “Промяна предназначението на магазин за плодове и зеленчуци в гараж” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Анастасия Йорданова Андреева

България в Юнеско

Галерия