Изходящ № 175/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 175/22.01.2013 г. “Газификация на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1891 г." - гр. Кубрат” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1891 г." - гр. Кубрат

България в Юнеско

Галерия