Изходящ № 179/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 179/22.01.2013 г. “Преустройство на таванско помещение с изграждане на надзид до 1.5 м за обособяване на жилище” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Марин Тодоров Скорчелиев, Иванка Димитрова Скорчелиева

България в Юнеско

Галерия