Изходящ № 187/23.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 187/23.01.2013 г. “Затваряне на остъкление и промяна на фасада на закрита разпределителна уредба /ЗРУ/ в подстанция "Приста"” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Енерго-про мрежи” АД

България в Юнеско

Галерия